SZYMBORNO

(1408 Schonenborne, Schonborn, 1521 Schomborno, Schonborna) 10 km na SW od Chełmna.

1408 Wilhelm i Ścibor z S. winni są 32 grz. Piotrowi Knylinge z posiadłości S. (LS nr 725); ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. starogr. o 32 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 3); 1521 po śmierci Leberta Ferbera „civis et mercatoris Grodaczensis” 4 ł. w S. w z. chełm., okr. starogr., przeszły „iure caduco” na własn. król. i zostają nadane Pawłowi Płotowskiemu, prepozytowi warmińskiemu (MS 4/1, nr 3634); 1570 własn. szlach., Jan Szymborski ma 10 ł. chł., 6 zagr., 2 komorników, karczma, wiatrak, krawiec, rymarz, 1 dniówkarz (ŹD 29-30); pow. chełm., par. Kijewo Królewskie (Bi. 42, 84).