IŁŻA

(1400 or. Slesz, 1404 pratum Slesz, 1425 Hylzly, 1437 Hylza, Hylsch, 1445 Ylsza, 1496 Islesch, 1502 Gyslesch seu Gylsch, 1683-85 na Ilzu, 1846 Lisz) osada (?), potem łąka, nad Obrą i jej pr. dopływem Pogoną, na NE i N od wsi Jeżewo; obecnie osada leśna Liż, 3 km na NE od Jeżewa i 6 km na NE od Borku.

1445 pow. kośc. (PG 2, 117).

1400 Jasiek Szołdra [ze wsi Szołdry] zapowiada gródek w miejscowości Parsk [k. Dolska] z przynależnościami, dziedzinę Okale, dawniej własność Michała z Ostrowieczna [i z Parska] skarbnika pozn. i 1/2 ,,hereditatis Slesz prati lonky” (Lek. 2 nr 2584); 1404 Michał [z Parska] skarbnik [pozn.] toczy proces z Krystynem Jeżewskim o łąkę, o wkup, o łąkę zw. S., a przed sądem nazywa go mordercą (ZSW nr 768); 1425 w ugodzie polubownej między Wojciechem i Krystynem z Jeżewa wymieniono [jako przynależność Jeżewa] łąkę, która leży na H. (KoścZ 8, 174); 1437 Mik. Czacki w sporze z Tomisławem Babińskim [z Babina w pow. pyzdr. k. Środy] o granice łąki H. przy Jeżewie (KoścZ 12, 3, zapiska trudno czytelna); 1437 Wroniny i H. (K 2, 177, cyt. aktu nie udało się odszukać); 1445 Jan kan. pozn., Mikołaj i Piotr bracia niedz. z Czacza zapisują Wojciechowi z Szamotuł altaryście w kat. pozn. 8 grz. czynszu rocznego na Wycisłowie, 1/2 Jeżewa i na łące Y. za 150 grz. (PG 2, 117); 1496 łąka I. (K 2, 177, cytowanego aktu nie udało się odszukać); 1502 sędziowie polubowni pogodzili Piotra Błożejewskiego [z Błożejewa k. Dolska, obecnie Błażejewo] oraz jego teścia Winc. Czackiego z Jeżewa; Winc. Czacki winien co roku dać Piotrowi 10 grz. z łąki zw. G., przynależnej do Jeżewa, a to tytułem 100 zł węg. posagu swej c. Doroty, a ż. Piotra Błożejewskiego; tenże winien swej ż. Dorocie zapisać po 100 zł węg. posagu i wiana na 1/2 Błożejewa, na 1/2 jezior w Błożejewie i Nowcu i na 1/2 wsi Chojno [k. Miejskiej Górki] (KoścZ 18, 73).

Uwaga: Obiekt omawiany był pokaźnych rozmiarów, skoro 1502 z łąki Iłża miano płacić 10 grz. rocznie. Lokalizację podaje wizytacja kościoła par. w Jeżewie z l. 1683-85, która mówi, że do kościoła tego należy m. in. łąka ,,na Ilzu... przy drodze jaraczewskiej” (AV 17, 856), a więc na N od Jeżewa. W 1846 występuje folw. Lisz (K 2, 397; nieznany na mapach Perthéesa, Gaula i Gilly’ego), obecna osada leśna Liż (MTop. 1950; Spis).