JANKOWO

(1365 or. Iankovo, 1580 Ianikowo), obecnie Jankowo i Jankowo-Młyn, 6,5 km i 7,5 km na NNW od Kostrzyna.

1. 1508 n. pow. pozn. (ASK I 3, 23); 1458 n. par. Uzarzewo (CP 29, 207).

2. 1365 I. graniczy z Biskupicami, mł. na Cybinie (Wp. 3 nr 1548); 1420 I. graniczy z Sarbinowem (Wp. 5 nr 324); 1470 J. graniczy z Biskupicami, mł. na Cybinie, struga Rudka (CP 3 nr 26); 1500, 1508, 1509, 1510, 1563, 1580 mł. (CP 111, 4; ASK I 3 k. 23, 65v, 267; LBP 41-42; ASK I 5, 239v; ASK I 6, 159v); 1509 J. graniczy z Górą k. Pobiedzisk, gran. wymaga odnowienia kopcy (CP 111, 36v); 1525, 1531 J. graniczy z Górą, kopce są znaczne (CP 111 k. 67, 121); 1531 J. graniczy z Sarbinowem (CP 111, 121v); 1579 narożniki wsi Biskupice, J. i Święcino [obecnie Święcinek] leżą na górze za spuszczonym jeziorm, niedaleko mł. Jankowskiego (PG 115, 427v).

3. Własn. kap. kat. pozn. (wieś) oraz kap. i bpa pozn. (młyn). 1365 zezwolenie na budowę mł. na rz. Cybinie we wsi I., należącej do prebendy w kat. pozn., w posiadaniu Jana kan. pozn. i kantora gnieźn. oraz nadanie go młynarzowi Bartkowi; za zgodą bpa pozn. mł. i grobla mogą zająć brzeg w [sąsiedniej] wsi bpiej Biskupice (Wp. 3 nr 1548); 1383 J. wieś kap. kat. pozn. w posiadaniu Janka z Czarnkowa [jako kan. pozn.] (MPH 2, 727); 1470 cieśla bpi Wawrz. Żóraw z Dziećmiarowa [pow. pyzdr., obecnie Dziećmierowo] od bpa pozn. oraz od kan. pozn. Jana z Popowa [jako posiadacza wsi J.] otrzymuje dziedzicznie mł. na Cybinie między Biskupicami wsią bpią oraz J. wsią kap. pozn.; mł. jest własn. po 1/2 bpa i kap. pozn.; ma go odbudować, może łowić ryby w Cybinie aż do strugi Rudka, nie używając niewodu i oddając 2/3 połowu dla panów młyna, otrzymuje ogród oraz łąkę aż do granic z Uzarzewem (CP 3 nr 26); 1499 bp pozn. na prośbę Anzelma z Łukowa kantora i kan. pozn., posiadacza wsi J., transumuje i potwierdza dok. z 1365 (CP 3 nr 84); 1500 mł. w J. został podniesiony (est elevatum) i przez to zalewa mł. we wsi kap. kat. pozn. Góra [nad Cybiną, powyżej J.]; młynarka skarży się na regensa [wsi J.], że sprzedając mł. jej mężowi obiecał na swój koszt postarać się o przywilej, [czego nie dotrzymał], a teraz po śmierci jej męża regens zarządził sprzedaż mł., a nikt nie chce od niej kupić mł. [tj. odkupić uprawnienia młynarza] ze względu na brak przywileju (CP 111, 4); 1510 wieś J. własn. prebendy w kat. pozn. zw. “Jankowo”, której posiadaczem [kan. pozn.] Anzelm Łukowski; we wsi 18 ł. [kmiecych], płacą z ł. po kopie, 2 kapłony, 2 ćw. (mensure) owsa, 30 jaj; mł. płaci 2 kopy albo tyle, ile się żąda; 2 ł. sołectwa; z łanów wspomn. 4 ł. są opust.; w innym miejscu: 19 ł. [!kmiecych], z tego 15 ł. os. i 3 ł. opust. (LBP s. 41-42, 67); 1525 wieś J. pana [Tomasza] Bedermana [kan. pozn., jako jej posiadacza] (CP 111, 67); 1577 J. własn. kap. kat. pozn. (ASK I 5, 726).

1508 pobór: 14 ł., mł. o 1 kole opust. (ASK I 3, 23); 1509 pobór: 14 ł., sołtys ma 3 ł., mł. opust. (ASK I 3, 65v); 1510 pobór: 12 ł., sołtys na 2 ł., mł. (ASK I 3, 267v); 1510 w J. 18 ł., 2 ł. sołectwa, mł., ze wspomn. łanów 4 ł. są opust.; w innym miejscu: w J. 19 ł. [!], z tego 15 ł. os. i 3 ł. opust. (LBP s. 41-42, 67); 1563 pobór: 11 ł., mł. dor. o 1 kole, karczma dor. (ASK I 5, 239v); 1580 pobór: 14 półł., 3/4 ł. opust., 1 komor., 1 zagr., szynkuje się gorzałkę, mł. dor. o 1 kole (ŹD 41; ASK I 6, 159v).

4. 1366 sołtys Michał (Wp. 3 nr 1558); 1411 sołtys Świętosław (CP 2, 72); 1431 sołtys uczc. Jan kupuje od Gniewomira mieszcz. pozn. 1 grz. czynszu rocznego na jego dobrach za 10 grz. z zastrz. pr. wykupu i z zastrz., że w pierwszym roku czynsz nie będzie płacony (SBP s. 258 nr 246); 1481 sołtys opatrzny Wojciech toczy proces [o co?] z plebanem i witrykami kościoła par. w Uzarzewie (ACC 59, 80v); 1509 sołtys na 3 ł. (ASK I 3, 65v); 1510 sołtys 2 ł. (ASK I 3, 267v); 1510 sołectwo na 2 ł. (LBP 41-42).

5. 1458 kap. pozn. zgadza się, aby bp stwierdziwszy, jakie jest uposażenie, erygował kościół par. w J. i dołączył do tej par. wsie J. i Górę oraz deleguje [ze swego grona] dziekana i kustosza, aby stwierdzili, czy we wsi kap. J., w par. Uzarzewo, można erygować kościół par. bez czyjegokolwiek uszczerbku (CP 29 k. 204v, 207); 1510 z J. płacą plebanowi [w Uzarzewie tytułem mesznego] po 1 ćw. (metreta) żyta i 1 owsa (LBP 67).

6. 1383 [Sędziwój] Świdwa kaszt. nak. spustoszył wsie bpstwa pozn., a szczególnie wsie kap. kat. pozn., m. in. J. (MPH 2, 727); 1482 szl. Piotr Jankowski służebnik (familiaris) bpa pozn. otrzymuje odeń młyn, jako młynarz, we [wsi bpiej] Komorniki, jaki tam swym kosztem zbudował (CP 3 nr 68).

7. 1372 (Wp. 3 nr 1678).