JANKOWICE

(1435 or. Jankowycze) obiekt nieokreślony k. Lubosza; Lubosz 5 km na W od Pniew.

1. [Pow. pozn.]

3. Własn. szlach. 1435 Niemierza i Sędziwój bracia niedz. z Grodziska [Wlkp.] zapisują [matce] Annie [wd. po Niemierzy z Grodziska i Lubosza] 200 grz. szer. gr posagu i wiana na wsi [Lubosz] z [obiektami nieokreślonymi] Wilcze Ostrowy i J. (PG 1, 137v).

Uwaga: K 2, 246 oraz K 8, 37, na podstawie aktu z 1435 nietrafnie podał J., Ostrowy i Wilcze jako nazwy toni na jez. Dobrzyczno, por. Lubosz.