KILISCENSIS MONS

1251 [fals. ok. 1500] Kilisiensis Mons, Kiliscensis Mons niezident. wzgórze położone prawdop. k. wsi Kleszczewo; Kleszczewo leży 12 km na W od Międzyrzecza.

[Pow. pozn.]

1251 [fals. ok. 1500] gran. → Wielkopolski z Nową Marchią biegnie wzdłuż drogi z m. Landsberg [obecnie Gorzów Wielkopolski] do Świebodzina aż do zbiegu granic Nowej Wsi [k. Międzyrzecza] i Templewa, następnie taż gran. lewą stroną obchodzi Templewo (circumvadendo villam Tempel eiusque arva in parte sinistra) [a więc zostawia je po marchijskiej stronie] i k. wzgórza K. dochodzi do drogi z Rzepina do Międzyrzecza (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297).

Uwaga: Podobną lokalizację K.M. przyjął Wrede 104 oraz autor komentarza w PU 1 nr 544. Na MTop. 1949 widoczne wzgórze (kota 103,8 m) 0,8 km na NE od wsi Kleszczewo. Należy tu przypomnieć, że Kleszczewo oznaczano też nazwami Klisze, Klischt, → Kleszczewo k. Międzyrzecza.