KIJEWICE

1270! Kyiewo (MPHn. 8, 125), 1313 Kiweiz (Wp. 2 nr 961), 1394 Kygevicze (Lek. 1 nr 1948), 1944 Kiewitz, 5 km na NW od Skwierzyny.

1. [Pow. pozn.?, par. Skwierzyna?]

2. 1313 K. graniczy z terenem położonym k. Skwierzyny, który wyrokiem sądu polubownego został przysądzony klasztorowi w Zemsku [→ Bledzew opactwo] (Wp. 2 nr 961).

3. 1270!1Ustęp w Kronice Wielkopolskiej dot. prepozyta santockiego uważany jest za późniejszy wtręt (MPHn. 8, 192 przyp. 969) do prepozytury w Santoku należała wieś K., którą obecnie posiadają mieszkańcy grodu (castrenses) w Santoku, a niegdyś uzurpowali sobie do niej pr. mieszkańcy grodu (castrenses) w Międzyrzeczu (MPHn. 8, 125).

1394 Mik. Baworowski i Dobiesław Kwilecki toczą spór o dziedziny Góra [k. Sierakowa], K., Dzierzązna i Świniary; Baworowski [do czasu rozstrzygnięcia sporu] ma posiadać te dziedziny (Lek. 1 nr 1948).

Uwaga: W 1564 r. wśród posiadłości m. Skwierzyny wymieniono m. in. łąki: Kiska vel Kiscka Łąka oraz Kujawice. Wydaje się, że obie te nazwy mogą pochodzić od nazwy dziedziny Kijewice. W XIX wieku osadę K. określano nazwą Czajka (po niem. Kiebitz – czajka).

1 Ustęp w Kronice Wielkopolskiej dot. prepozyta santockiego uważany jest za późniejszy wtręt (MPHn. 8, 192 przyp. 969).