KIJAKOWO

1245 kop. XVII w. Kiiakowo (Wp. 1 nr 245), 1287 or. Kiaco (Wp. 1 nr 582, Wp. 4, 40), 1392 Kiakowo (Lek. 1 nr 1215), 1419 Kyacowo (KoścZ 5, 112v), 1434 Kijakowo (KoścZ 10, 219), 1496 Kyakow (Obra B 3, 231-232), Kyekow (MS 2 nr 586), 1530 Kyyakovo (ASK I 3, 129v), 1571 Kyakowo (ASK I 5, 428), obecnie Kiełkowo, 6,5 km na W od Wolsztyna.

1. 1530 n. pow. kośc. (ASK I 3, 129v); 1564 n. par. Obra (IBP 304).

2. 1404 pastwiska, 1419 pastwiska, bory, pola, gaje, krzewy, 1420 drogi, zarośla, łąki, pastwiska, gaje, lasy, jeziora → p. 3; 1531 opat ober. i Wawrzyniec Powodowski rozgraniczają wsie Kiełpiny, K. i Powodowo → Kiełpiny p. 2; 1558 Baltazar Powodowski opisuje granice Powodowa: 3 kopce narożne za błotem dzielą Krotle, K. i Powodowo, od nich granica biegnie przez kopiec zw. „W Krzizo” między drogami (na kopcu tym rośnie krzak dębowy), przez 3 kopce za błotem tj. za Powodowską Strugą, dzielące K. i Powodowo, do kopca narożnego zw. Za Mieczkami, na drodze z Kopanicy do Wolsztyna, dzielącego K., Siedlec i Powodowo (KoścZ 12, 120v).

3. Własn. książęca, potem rycerska, następnie cyst. z Obry. 1245 Przemysł I zatwierdza nadanie K. klasztorowi w Obrze przez komesa Wisława, który wieś tę otrzymał za wierną służbę od Władysława [Laskonogiego] (Wp. 1 nr 245); 1287 cyst. z Obry posiadają K. → p.4.

1404 (wzm. 1653) woźny zapowiada pastwiska we wsiach kl. w Obrze, m. in. w K. (Obra B 3, 299); 1419 woźny zapowiada pastwiska, bory, pola, gaje, krzewy we wsiach kl. w Obrze, m. in. w K. (KoścZ 5, 112v); 1420 woźny zapowiada drogi (vie indirecte), zarośla, łąki, pastwiska, gaje, lasy, jeziora we wsiach kl. w Obrze, m. in. w K. (KoścZ 6, 106v); 1431 Władysław Jag. zatwierdza klasztorowi w Obrze m. in. nadanie wsi K. z 1245 r. (Wp. 5 nr 523); 1495 konwent cyst. w Obrze zezwala opatowi na zakładanie nowych stawów od folw. Krotla do K. i Żodynia (Obra B 3, 299); 1496 król Jan Olbracht na skargę opata ober., że poborcy pobierają tytułem poradlnego 1 wiard. z łanu rocznie z dóbr klaszt, m. in. z K., ustanawia w tych dobrach poradlne wysokości 2 gr z łanu (Obra B 3, 231-232; MS 2 nr 586).

1530 pobór z 4 ł. (ASK I 3, 129v); 1563 pobór z 7,5 ł., 2 ł. sołectwa i karczmy (ASK I 4, 180); 1564 → p. 5; 1571 pobór z 4,5 ł. kmiecych, karczmy i 1 zagrodnika z polem; 5 ł. od roku jest opust. po pożarze (ASK I 5, 428); 1580 pobór od 7 ł., 1 ł. opust., 2 ł. sołectwa, 1 zagr., 1 komor. (ŹD 78).

Mieszkańcy: 1392 Wancerz z K. przegrywa proces z [Wojciechem] Rzeszotarzewskim [z Rzeszotarzewa, obecnie Rostarzewo] w sądzie ziemskim w Poznaniu (Lek. 1 nr 1215).

4. 1287 Przemysł II nadaje cystersom ober. prawo lokowania K. ze źrebiami Gromadcino i Krotle na pr. niem., uwalnia tę wieś od obciążeń prawa pol. i ustanawia tu targ i karczmę (Wp. 1 nr 582); 1531 w rozgraniczeniu wsi → Kiełpiny, K. i Powodowo wymieniono łąkę sołtysa z K. (KoścZ 25, 99-100); 1563, 1580 2 ł. sołectwa → p. 3.

5. 1564 wieś płaci dzies. plebanowi w Obrze z 7 ł. po 4 gr (IBP 304); 1580 wieś w par. Obra (ŹD 78).

Uwaga: w 1470 i 1474 zawierał transakcje finansowe z mieszczanami pozn. szl. Jan Kiełkowski (AR nr 1153, 1237). Wątpliwe jest jednak, aby pochodził z K.