KIKOWO MAŁE

13991W 1399 r. po raz pierwszy użyto nazwy Kikowo Maius w odniesieniu do → Kikowa; wnosić stąd można, że już wówczas istniał podział na Kikowo Wielkie (→ Kikowo) i Kikowo Małe, 1421 or. Parvum Kykowo (WR 1 nr 1082), 1449 Minus Kikowo (PG 3, 110v-111v), niezident. wieś położona w sąsiedztwie Kikowa, ok. 11 km na N od Pniew; obecnie nie istnieje.

1. [Pow. pozn.; par. Chrzypsko Wielkie]

2. 1449 M.K. graniczy z Grzybnem i z dziedziną Niewstąpie, → Kikowo p. 3.

3. 1421 śwd. Jan z P.K. [może identyczny z Janem z → Kikowa] (WR 1 nr 1082).

1449 Winc. Nojewski daje swą cz. M.K. Wyszakowi z Gnuszyna, a w zamian otrzymuje cz. → Kikowa (PG 3, 110v-11v).

Uwaga: Nazwą K.M. oznaczano zapewne w l. polowie XV w. jeden z działów majątkowych Kikowa.

1 W 1399 r. po raz pierwszy użyto nazwy Kikowo Maius w odniesieniu do → Kikowa; wnosić stąd można, że już wówczas istniał podział na Kikowo Wielkie (→ Kikowo) i Kikowo Małe.