BARTŁOMIEJOWICE

(1470-80; Rym. 13; Kosyl 12, 57; SHGL 25; Derwich 1992a 60; NMP I 89/1) 3 km na NW od - Wąwolnicy nad rz. Bystrą; ok. 88 km na NE od kl., 25 km na NE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. Wąwolnica.

Własn. król.

5. Dzies. należy do kl. święt. [?], następnie do pleb./prep. wąwol.

1470-80 B. wymienione wśród wsi składających „ex antiquo” dzies. snop. kl. święt. z dopiskiem: „Huius quondam villae decima manipularis pertinere asserebatur ad monasterium Sanctae Crucis Calvi Montis; sed incertum est, quo tempore, aut quomodo alienata est a proprietate monasterii”. Ob. z całej wsi, tzn. z 11,5 łkm., dzies. snop. wart. do 8 lub do 10 grz. dowożą prep. wąwol. (DLb. III 248, 255; II 568); 1529 z całej wsi dzies. snop. wart. 6 grz. należy do prep. wąwol. (LR 400). [Tak też do 1819 r.].

7. Paw. 357, 358,46a; RL 1626 124; LL 1661 53, 55; Spis I 447; II 169; Tabela I 12; Gacki 279; SG XV/1 88; Szafran 178; SHGL 25; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 60; Rozwałka 212.

8. Materiały z VII-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Hoczyk 125; Rozwałka 151).

Uw. Por. Garbów, Gutanów, Rzeczyca. Dzies. z B. mogła przejść na własn. pleb. po wcieleniu w 1458 r. całej par. do opactwa święt. lub po jej zamianie w 1472 r. na prepozyturę klaszt., por. Wąwolnica.