BASZOWICE

(1351 Bassouice, 1427 Boszowycze, 1442 Baschouice, 1470-80 Baschowycze, Baszowice, Basszowycze, 1504 Baschuvicze, Bąsszowycze, 1510 Basschovice, 1529 Baschowycze, Basschowycze, 1530-31 Baschowicze, 1532 Bashowÿcze, 1538 Bassowice, 1553n. Baszowice, [ale: 1569, 1610 Bassowicze, 1571, 1578 Baszowicze, 1577 Bassouicze, 1629 Baszouice, 1673-4 Basowice]; Kam. 22; Rym. 13; Kop.K 232; NMP I 99) 2 km na NW od → Nowej Słupi, 2 km na N od kl.

1. 1351 z. sand. (Derwich 1992 278), 1442n. pow. sand. (Mp. IV 1434), 1827 pow. opat. (Tabela I 13); 1470-80n. par. Nowa Słupia (DLb. II 490) [ale 1571 i 1674 par. → Stara Słupia (ASK I/7 267, 341; 1/67 408v)].

2. 1470-80 graniczy z → Bostowem, → Bielowem, Nową Słupią, Zirzyną Wolą [ob. → Serwis] (DLb. III 233); 1610, 1780 graniczy z Nową Słupią (MDS II 146; Inw.Słup. 6).

3. Własn. kl. święt.

1351 Kazimierz Wlk. przenosi na pr. średz. imiennie wymienione posiadłości kl. święt., m.in. B., → Mirocice i Wolę Pluskaną [ob. Serwis] (Derwich 1992 278); 1427 opat Mikołaj przeznacza na utrzymanie konw. m.in. B., Wolę k. młyna [ob. Serwis] i Mirocice wraz z należącymi do nich czynszami, stawami, łąkami, młynem, poradlnym, sepem i dzies. (ZDM II 390); 1442 Władysław Warn. przenosi na pr. średz. imiennie wymienione posiadłości kl. święt., w tym B., Mirocice, Bielów i Wolę [ob. Serwis] (Mp. IV 1434; AG 1843);

1470-80 własn. kl. święt., folw. klaszt., 7 łkm., 3 zagrody, karczma z rolą. Kmiecie płacą po 16 gr czynszu łącznie z poradlnym, dają po 30 jaj, 2 koguty oraz sep: po 1 miarze żyta i 2 miary owsa, pracują po 1 dniu tyg. własnym wozem lub pługiem, zagr. płacą po 2 gr czynszu, pracują po 1 dniu tyg. pieszo, wszyscy odrabiają powabę wiosenną i zimową (DLb. III 232-3; II 490); 1504, 1506 pobór z 2,5 ł. i od 3 zagr. (ASK I/7 35, 102; I/10 22v); 1506 pobór z 2,75 ł. (RP); 1510 pobór z 3,75 ł. (ib.); 1529 pobór z 3,5 ł., karczmy i młyna o 1 kole (ib.);

1529 należy do stołu konw., daje 2/46 grz. czynszu (LR 350); 1530 pobór z 2,5 ł., od komornika Stanisława Sołtka i z karczmy (ASK I/10 222v); 1531-2 pobór z 2,5 ł. i karczmy (ib. 456v, 600); 1538 pobór z 2,5 ł., od 1 komornika i z karczmy (ib. I/7 191); 1553 Zygmunt A. przenosi na pr. niem. wyliczone dobra kl. święt., w tym B., Mirocice, Bielów i Wolę Zerwikaptur [ob. Serwis] (AG 1909); 1564-5 własn. kl. (LS 1564-5 329); 1569, 1571 własn. opata, pobór z 3,5 ł., od 2 zagr. i z karczmy (ASK I/ 415v, 267, 341); 1578 własn. konw., pobór od 7 kmieci na 3,5 ł., 2 zagr. z rolą i z karczmy (ib. I/10 587, 779; Paw. 194); 1629 własn. konw., pobór od 7 kmieci na 3,5 ł. i 2 zagr. z rolą (RS 1629 65);

1650 należy do stołu konw. (AG 1913-5, 1917); 1650 konw. daje pobór z 20 domów, od 7 kmieci na 3,5 ł., 2 zagr. z rolą i z 1 karczmy bez roli (AG nab. 936 9-9v); 1651 należy do stołu konw., dwór, folw., 6 kmieci, 6 zagr., 8 chał., młynarz średni między B. i Serwisem, kowal. Wszyscy płacą czynsz na ś. Marcina [11 XI]: kmiecie po 16,5 gr, półrol., jeśli są, 1/2 tej sumy, zagr. po 4 gr, chał. po 1 gr, młynarz 8 fl., a na ś. Michała [29 IX] następne 8 fl. plebanowi Słupi [Nowej?], kowal 10/2 fl. Kmiecie dają po 30 jaj, 4 kapłony, 6 mat, 4 łokcie przędzy konopnej oraz sep: po 3 kor. żyta i 6 kor. owsa miary sand., z dowozem, odrabiają sprzężajem lub tak, jak każą: po 4 dni tyg. od ś. Wojciecha [23 IV] do ś. Marcina, a od ś. Marcina do ś. Wojciecha po 3 dni tyg., zagr. pracują jak kmiecie, ale pieszo, chał. Po 2 dni tyg. Młynarz daje 4 gąsiory, pracuje 4 dni tyg., w razie odejścia wysiewa następcy 2 kor. żyta na zimę. Kowal pracuje dla dworu, przy czym za wyrobienie nowej szyny żelaza płacą mu 3 gr, za starą szynę lub podkowę 1 gr. Wszyscy odrabiają 3 dni pomocnego: po 1 dniu na oziminę, jarzynę i siano (ib. 10-10v, 17-7v);

1662 własn. konw., pogłówne od 24 czeladzi folw. i 91 mkw wsi (ASK I/67 35); 1673 pogłówne od 79 mkw wsi (ib. 238v); 1674 pobór od 18 czeladzi folw. i 69 mkw wsi (ib. 408v, 461); 1691-2 kl. skarży Stanisława Paska o zbrojny najazd na łąki i grunty należące do B., Mirocic i Bielowa oraz napad z bronią na poddanych klaszt. i zakonników pracujących przy sianokosach, za co sąd Grodzki sand. skazuje Paska zaocznie na banicję (Gacki 243); 1787 liczy 154 mkw (Spis I 399; II 118); 1792-3 pisarz prowentowy baszowicki Bazyli Tomaszewski „recte Pasierb” współdziała w kradzieży skarbca kl. święt. (Lefebvre V/5 169n.; Gacki 175-6); 1819 folw. B. z pertynencją Marzeczki (→ Marzęckie Kopaniny), polami i łąkami dworskimi w → Bartoszowinach oraz wsiami B., Mirocice, Bielów, → Hucisko, Serwis, → Szklana Huta, Bartoszowiny należy do stołu konw. i jest administrowany przez mnichów. Przeor i prowizor mają w oficynie dwie komnaty, jest tu kuźnica, karczma, stodoły na Trochowinach1Ob. Trochowiny, przysiółek Mirocic (AOkup. 6-6v, 47-51. 53n., 237); 1827 ma 22 domy i 163 mkw (Tabela I 13).

4. 1351, 1442, 1553 → p. 3.

5. Dzies. należy do kl. święt.

1427 → p. 3; 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. do 7 grz. dowożą kl. święt., folw. dzies. nie daje (DLb. II 490; III 232, 243); 1529 dzies. snop. wart. 4 grz. należy do stołu konw. (LR 352); 1652 dzies. snop. należy do stołu konw. (AG nab. 936 1,2v); 1819 dzies. snop. z gruntów włościańskich wart. 200 zł należy do stołu konw. (AOkup. 9v).

6. 1442 Mikołaj z Taczowa pkom. sand. wydaje w B. dok. w sprawie rozgraniczenia Bielowa i Mirocic od cz. Bostowa (Mp. IV 1424); 1691-2, 1792-3 → p. 3; 1819 po supresji znaleziono w B. cz. archiwaliów kl. święt. (ZDP rps 10543 1).

7. ZDP rpsy 373-4, 5429-39; Gacki 13, 15-6, 175-6, 199, 243, 245; 254; SG I 116; XV/1 92; Derwich 1992 wg indeksu.

8. W B. zarejestrowano ogółem 110 st. żużla, z czego zbadano 3 bardzo zniszczone st. hutnicze, dat. na środkowy i późny OR (Bielenin 1965 208-10; 1970 107n.; 1992 235).

1 Ob. Trochowiny, przysiółek Mirocic.