BĘTKI

(1415; w źr. także Bądki, Bątki, Będki; Kosyl 16, 57; SHGL 25-6; Osady 27-8; NMP I 134) dziś północno-zachodnia cz. wsi Maszki nad rz. Bystrą, ok. 5 km na SE od Nałęczowa; ok. 93 km na NE od kl., 31 km na NE od → Braciejowic i 9 km na SE od → Wąwolnicy.

Pow. lub.; par. Wąwolnica.

Własn. szlach.

5. 1456 dzies. należy do kl. święt. (SHGL 25-6); 1529 dzies. snop. wart. 42 gr należy do bpa krak. (LR 35).

7. DLb. II 575; Paw. 358; LL 1565 40; RL 1626 118; Spis I 454; II 159; SHGL 25-6; Osady 27-8; Sochacka wg indeksu jako Będki; Derwich 1992 357, 390, 398; Rozwałka 212.