KURDWAŃCE

1589 Kurdwancze, 1614 Kurdwanice, niezident. jeziorka1Na MTop. 1950 widoczne są liczne, drobne oczka bez nazwy między Sulejewem a Koronowem na terenie wsi Sulejewo, która leży 6 km na NW od Osiecznej.

1589 pow. kośc. (KoścZ 70, 198).

1589 Piotr Gałęski [skąd?, współwłaściciel Sulejewa] pozywa Marcina Sulejowskiego o to, że z dołów (fovea) zw. K., położonych na gruncie Gałęskiego, wyłowił ryby wartości 1000 zł (KoścZ 70, 198v); 1614 Gałęski [imienia brak] pozywa Łukasza Kuranowskiego o to, że złowił ryby wartości 100 zł z 3 jezior (lacus) zw. K. (KoścZ 104, 237).

1 Na MTop. 1950 widoczne są liczne, drobne oczka bez nazwy między Sulejewem a Koronowem.