KURANOWO

1394 or. Curanowo (Lek. 2 nr 1568), Kuranovo (WR 3 nr 65), 1407 Kuranowo (WR 3 nr 336), obecnie Koronowo, 5 km na SW od Osiecznej.

1. 1435 n. pow. kośc. (PG 1, 73); 1451, 1510 n. par. Goniębice (ACC 33, 27v; LBP 132).

2. 1419 Jakusz Grunowski dowodzi w procesie z Wojc. Kuranowskim, że kopce usypane za czasów przodka Jakusza między K. a Goniębicami są „prawe” (WR 3 nr 730); 1420 Wojc. Kuranowski dowodzi w procesie z Jakuszem Wyciążkowskim [Grunowskim], że nie zajął mu ogrodu „zagrodzonego” w Goniębicach (WR 3 nr 830); 1420 Wojc. Kuranowski płaci karę Jakuszowi Wyciążkowskicmu, gdyż podał w wątpliwość [przebieg granicy wyznaczonej przez] kopce między Goniębicami a C, a Jakusz odparł jego zarzuty; kopce te mają być odnowione (KoścZ 6, 40v); 1421 Kleszczna droga → p. 3, kmieć; 1510 jez. i 2 stawy (LBP 132); 1513 kopiec narożny między Goniębicami, Zakowem Małym a K. należącym do Piotra Kuranowskiego jest położony k. lasu (nemus) Kuranowskiego po prawej stronic drogi z Goniębic do Śmigla (KoścZ 18 k. 403, 428v-429); 1581-82 kopiec narożny między K. należącym do Jakuba Kuranowskiego a Goniębicami i Żakowem Małym (KoścZ 67 k. 197v, 524v).

3. Własn. szlach. 1394 Jan z C. uzyskuje w procesie z [Katarzyną] ż. Pawła z Bielejewa [k. Jarocina, pow. pyzdr.j pr. do podziału 1/3 (divisio in tercia parte) Bielejewa (Lek. 2 nr 1564, 1567, 1568).

1394 Borzysław z K. (WR 3 nr 65); 1407 Cybek Pradel [→ niżej] w procesie z Mik. Grunowskim dowodził, iż kupił dziedzinę K. od Borzysława i jego s. Mikołaja, zapłacił za nią i miał w tej sprawie list wzdawny (WR 3 nr 336).

1395 Cybek Kuranowski toczy proces z Janem Łódzkim (Lek. nr 2040); 1399 Cybek Pradel z K. (Lek. 2 nr 2309); 1404 Teodoryk Pradel z C. sprzedaje Januszowi zw. Kromnow albo Heszerhorn [→ KObceRyc. 59-60] całą dziedzinę C. za 200 grz. (Wp. 5 nr 63); 1406 Janusz Kromnow zw. Heszerhorn sprzedaje całą dziedzinę C. Piotrowi z Woliszewa [obecnie Olszewo k. Śmigla] za 200 grz. (Wp. 5 nr 94); 1407 Cybek Pradel → wyżej.

1401 mieszkańcy K. płacą karę sądowi i Tomisławowi [nazwisko nieczytelne], bo nie stawili się na [rozgraniczeniu dokonywanym za pomocą instytucji zw.] opole (KoścZ 1, 146).

1409 Henryk z C. (WR 3 nr 398).

1409-15 Mikołaj [I] z K., Kuranowski (WR 3 nr 398, 427, 441, 472; WR 1 nr 880), może ident. z s. Borzysława wspomn. w 1406 [→ wyżej]; 1411 tenże zapisuje swej ż. Beacie [z Żakowa1Wg Ciepluchy 238, Beata pochodziła być może z Piotrowa k. Brodnicy. Najpewniej jednak Beata ta identyczna jest z występującą także później (1445) w K. Beatą piszącą się też z Żakowa, → przyp. 4, → niżej] 60 grz. wiana na C. (Wp. 7 nr 680; w Wp. 5 nr 189 błędny reg.: Kazanowo! zamiast C); 1413 tenże toczy proces ze Świętomirem Karsieckim; Świętomir dowodzi, że Mikołaj wiódł go [jako świadka] przeciwko pani Pradlowej w niesłusznej sprawie (za krzywą rzeczą) i dlatego Świętomir nie chciał wtedy przysięgać (WR 3 nr 481); 1415 tenże niegdyś Kuranowski toczy proces z Dobrogostem Koleńskim [z Kolna] i jego ż. Hanką, których pozywa o 1/2 Drobnina leżącą ku Garzynowi; świadkowie Dobrogosta przysięgają, iż widzieli dok. w sprawie tej 1/2 Drobnina, który został „niewinnie” [nieumyślnie?] podarty przed sądem (WR 3 nr 554).

1414-23 Wojciech Kuranowski z K., także z → Piotrowa [k. Czempinia, par. Brodnica], gdzie występuje 1408-26, s. Przybysława Piotrowskiego2Przybysław z Piotrowa występuje tam w latach 1391-1420, w 1428 pojawia się wd. po nim Grzymka z c. Jafroszką (→ przyp. 3), już w 1408 nazywana ż. Przybysława. Była to na pewno matka Wojc. Kuranowskiego. O pokrewieństwie rodziny Przybysława z innymi Piotrowskimi → przyp. 3 (WR 3 nr 514, 540, 551, 555, 606, 675, 862): 1416 tenże toczy proces z Beatą Żakowską [→ niżej] i dowodzi, że nie napadł na jej dziedzinę [w K.?], zaś jej człowieka ujął na swoim [gruncie] (WR 3 nr 570); 1416 tenże s. Przybysława Piotrowskiego (WR 3 nr 602); 1416 tenże toczy proces z Franciszkiem Sieńskim [z Sienna] i jego ż.; świadkowie przedstawieni przez Wojciecha przysięgają, że ręczyli Frąckowi za 33 grz. (WR 3 nr 585); 1418 tenże w procesie z Wichną z Drzęczewa dowodzi, że nie wziął po jej zm. bracie Frącku koni, pancerzy i zbroi wartości 19 grz. (WR 3 nr 711); 1419-20 tenże → p. 2; 1419 tenże toczy proces z Nastazją [skąd?], która pożyczyła mu 4 grz. i 6 gr [i domaga się ich zwrotu] (WR 3 nr 738); 1423 tenże ręczy Piotrowi krawcowi z Kościana, że Mac. Brodnicki dokona zapłaty 11 grz. (KoścZ 7, 104v).

1416-49 Winc. Kuranowski z K., → Piotrowa, → Sikorzyna (WR 3 nr 1051, 1125; KoścZ 13 k. 53, 116), h. Leliwa, zapewne rodzony stryj Wojciecha3Wincenty nazwany został w 1435 rodzonym stryjem Elżbiety ż. Mikołaja Piotrowskiego. W 1428 ta sama Elżbieta (jako Helszka) wraz z matką Sobiesławą zawarła ugodę z Grzymką wd. po Przybysławie Piotrowskim i jej c. Jafroszką w sprawie czynszów z Piotrowa; ustalono, że pewne czynsze przypadną Grzymce z Jafroszką, a po ich śmierci natomiast Elżbiecie, nie zaś potomstwu Wincentego (KoścZ 9, 56v). Wydaje się, że stronami tych układów były rodziny trzech braci: żyjącego jeszcze Wincentego, zm. Przybysława (Grzymka) i nieznanego z imienia ojca Elżbiety, męża Sobiesławy. Wincenty byłby zatem rodzonym stryjem Wojciecha s. Przybysława. : 1416 tenże niegdyś z C. obecnie [mieszcz.] ze Śremu (MH 15, 1936, s. 25); 1422 tenże z K. śwd. dokumentu star. wsch. wystawionego we Wschowie (Wp. 5 nr 348); 1424 tenże winien jest Luchnie Pasierbickiej 2 grz. za 2 konie, które od niej kupił przed mniej niż 2 laty (WR 3 nr 1097); 1424 tenże toczy proces z sołtysem Jakubem i kmieciami z Drzeczkowa o 29 krów, 80 owiec i 4 1/2 mendli macior, które zajął w Drzeczkowie (WR 3 nr 1223, 1239); 1426 tenże toczy proces z ludźmi z Lipna pana Przybysława [z Brenna, Gryżyny] (WR 3 nr 1162, 1178); 1428 tenże Piotrowski lub Kuranowski toczy proces z Elżbietą Żakowską, która dowodzik, że nie udzielała schronienia i pomocy Jędrkowi podpalaczowi [dóbr] Wincentego (WR 3 nr 1341); 1430 tenże zastępuje w sądzie rajców Śremu (KoścZ 9, 246v-247); 1435 tenże stryj rodzony Elżbiety ż. Mikołaja z Piotrowa wraz z tymi Elżbietą i Mikołajem sprzedaje Andrzejowi, Janowi, Piotrowi i Wojciechowi z Bnina całe dobra w Piotrowie i folw. w Chaławach (PG 1, 92); 1447 tenże niegdyś Kuranowski (KoścZ 13, 100); 1449 tenże niegdyś Kuranowski wraz z Wojc. Chaławskim śwd. ze strony matki z h. Leliwa czyli „miesiąc a gwiazda” w wywodzie szlachectwa Piotra ze Szlachcina (Koz. Nieznane nr 36, 37); 1449 tenże niegdyś Kuranowski mieszcz. w Śremie (KoścZ 13, 431).

1429-35 Jan Kuranowski; tenże toczy procesy: 1429 z Andrzejem Bojanowskim; w sądzie zastępuje go sługa (famulus) Jan (KoścZ 9, 221v); 1432 z Mik. Karnińskim o 30 grz. posagu za siostrę [czyją?], do którego [Kamiński?] ma pr. bliższości po zm. matce i o wyprawę (PZ 11, 91); 1435 tenże sprzedaje wieś C. → niżej.

1435 Iwan Leszczyński [→ Karmin] kupuje od Jana Kuranowskiego wieś C. za 200 grz. (PG 1, 73); 1438 tenże z Karmina → p. 5.

1445 Beata z C. [także z Żakowa4Z altarystą z Osiecznej toczyła proces Beata z Żakowa w 1429 (ACC 12,4v), → przyp. 1, zapewne wd. po Mikołaju → wyżej: Mikołaj pod 1411, Wojciech pod 1416] toczy proces z altarystą z Osiecznej (ACC 28, 40).

1449 Mikołaj [II] Kuranowski5Zapewne jest to ojciec Andrzeja i Mikołaja [III], prawdopodobny s. Mikołaja [I], → przyp. 6 toczy proces z Piotrem Goniębickim, który przysięga iż 9 szt. bydła zajął w swoim zbożu a nie na płonych pastwiskach (pascua sterilia; KoścZ 13, 453a).

1457-66 Andrzej s. Mikołaja z K. → p. 6 i niżej: Mikołaj [III].

1462-82 Mikołaj [III] Kuranowski, z K., → Goniębic, → Wyciążkowa, → Żakowa (tu do 1485), brat Andrzeja, s. Mikołaja [II]6Wiadomo, iż Andrzej i Mikołaj [III] byli ss. Mikołaja. Ojcem ich był zapewne Mikołaj [II] wzmiankowany tylko raz w 1449. Mikołaj [III] pisał się m.in. z Żakowa; choć kupował tu dobra, to przypuszczać można, że jakąś cz. tej wsi już odziedziczył. Właśnie z Żakowa pisała się Beata, żona Mikołaja [I] (→ przyp. 1,4). Hipotetycznie uznać można, iż Mikołaj [I] był ojcem Mikołaja [II], a dziadem Mikołaja [III] i Andrzeja, wicechorąży kośc. 1465 (GUrz. C nr 893): 1462 tenże zapisuje swej ż. Jadwidze [c. Jana Mleczki ze → Zborowa; → niżej: r. 1471] po 80 grz. posagu i wiana na części swojej 1/2 C. (PG 6, 214); 1465 tenże toczy proces z Marcinem Goniębickim (KoścZ 15, 42); 1466 tenże zapisuje Maciejowi dzwonnikowi w kolegiacie NMP w Poznaniu in Summo 2 fl. czynszu od sumy głównej 20 fl. na 1/2 K., która przypadła mu po zm. bracie rodzonym księdzu Andrzeju; po śmierci Macieja czynsz ma przejść na rzecz szpitala Ś. Barbary na Grobli [Chwaliszewie] w Poznaniu (CP 440, 1; wzm. CP 439, 15); 1468 tenże (DBL nr 271); 1469 tenże toczy proces z córkami Jana Goniębickiego o 6 grz., jakie winien mu był ich zm. brat Marcin (KoścZ 15, 275); 1469 tenże sprzedaje Franciszkowi z Kąkolewa [k. Osiecznej] całą wieś C. → niżej; 1470 tenże występuje jako wuj Macieja s. Tomka z Grunowa (PG 8, 60); 1470 tenże Goniębicki kupuje z zastrz. pr. odkupu od Franciszka z Kąkolewa wieś Żakowo za 150 grz. (PG 8, 60); 1470 [tegoż c] Jadwiga Kuranowska wnuczka Jana Mleczki (PZ 19, 33); 1470 tenże z Janem s. Mik. Grunowskiego [z Grunówka] swym siostrzeńcem rodzonym (KoścZ 15, 510); 1471 tenże niegdyś Kuranowski dz. w Goniębicach kupuje od Doroty ż. Jana Szurkowskiego i Katarzyny ż. Mik. Kuczyńskiego córek Jana Goniębickiego ich części w Goniębicach i Wyciążkowie (PG 8, 121); 1471 tegoż c. Jadwiga jest wnuczką Jana Mleczki ze Zborowa (PG 8, 118); 1474 tenże Goniębicki kupuje od Balcera Kąkolewskiego wieś Żakowo Małe za 110 grz. (PG 9, 16v); 1476 tenże Goniębicki kupuje od Franciszka Kuranowskiego z Kąkolewa wsie K. i Żakowo → niżej; 1476 tenże zapisuje altarii w Osiecznej czynsz 7 grz. od sumy głównej 80 grz. (PG 9, 45); 1476 tenże pozywa Mac. Kawieckicgo i jego ż. Jadwigę, wnuczkę Jana Bryla z Sowin, aby dopełnili swej poręki, jako że ręczyli oni za Dorotę ż. Jana Żytowieckiego c. zm. Jana Goniębickiego, iż uwolni ona od pretensji osób trzecich 1/4 połówek wsi Wyciążkowo i Goniębice, które przypadły Dorocie w działach z siostrami Małgorzatą, Katarzyną i Synochą, a które odstąpiła ona Mikołajowi (BR 628 nr 202, 203, 209); 1482 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu 1 ł. os. w Żakowie Janowi Żytowieckiemu za 20 grz. (PG 9, 161v); 1491 tenże zm. → niżej.

1469 Franciszek z Kąkolewa [k. Osiecznej] kupuje od Mik. [III] Kuranowskiego całą wieś C. za 400 grz. (PG 8, 43v); 1470 tenże zapisuje swej ż. Jadwidze po 100 kóp gr posagu i wiana na C. (PG 8, 60v); 1476 tenże Kuranowski z Kąkolewa sprzedaje Mikołajowi [III] Goniębickiemu wsie K. i Żakowo za 630 grz. (PG 9, 47).

1491 Jan pleb. w Osiecznej, Maciej, Bartłomiej, Marcin bracia rodzeni niedz. [ss. Mikołaja III7Jan jako s. Mikołaja z Goniebic zapisał się w 1473 na Uniwersytet Krakowski (AS l,211). Filiacja wspomn. braci od Mikołaja [III] wynika też pośrednio z informacji podanych w haśle] dziedzice w Żakowie sprzedają Piotrowi Grąbiewskiemu swemu szwagrowi (gener germanus) 1/2 wsi K. będącą ich ojcowizną za 200 grz. (PG 10, 155v), a Piotr na 1/4 K. nabytej od Mikołaja [III] Kuranowskiego zapisuje swej ż. Jadwidze, c. wspomn. zm. Mikołaja po 100 grz. posagu i wiana (PG 10, 156); 1494 Jan pleb. w Osiecznej, Maciej, Bartłomiej, Marcin i Wojciech z Żakowa dają swej siostrze rodzonej Jadwidze ż. Piotra Grąbiewskiego z K. połowę C. za 200 grz. tytułem posagu (PG 7, 12v); 1494 Piotr Kuranowski z ż. Jadwigą zapisuje Maciejowi altaryście w Krzywiniu 1 kopę czynszu od sumy głównej 15 grz. na C. (PG 7, 13); 1502 Piotr Kuranowski występuje jako stryj Heleny Tworzyjańskiej ż. Bartłomieja kuśnierza z Krzywinia i Jadwigi Tworzyjańskiej ż. Andrzeja Kani mieszcz. ze Śmigla (PG 12 k. 228, 267); 1510 Piotr z C. → p. 5; 1513 Piotr Kuranowski → p. 2; 1513 tenże Piotr winien jest Annie wd. po Mac. Żakowskim [s. Mikołaja III Kuranowskiego, zostawił s. Mikołaja] 2 kopy gr (KoścZ 18, 452).

1524 Jakub Kuranowski kupuje z zastrz. pr. odkupu od Bartłomieja Goniębickiego zw. też Wyciążkowskim 3 ł. os. w Goniębicach za 24 grz. (PG 16, 48); 1564 tenże dz. w K., Żakowie i Żakówku (IBP 305); 1581 tenże dz. w K.8Piotrkowska 1 nr 317 podaje, że dział w K. posiadał też w 1581 Rafał Leszczyński kaszt. śrem.; zacytowane przez nią źródło (KoścZ 67, 186v) wyraźnie mówi jednak o wsi → Grunowo, rzeczywiście posiadłości Leszczyńskich → p. 2; 1581 Krzysztof s. Jakuba Kuranowskiego (KoścG 35, 471v-472).

1421 Święch kmieć z C. przeprowadza dowód, że Jakusz Wyciążkowski „powściągnął” go na Kleszcznej Drodze (WR 3 nr 900).

1510 wieś ma 2 3/4 ł. os., 1 1/2 ł. opust., folw., 4 płosy, karczmę → p. 5; 1530 pobór od 2 ł. (ASK I 3, 125); 1563 pobór od 3 ł., karczmy, wiatraka (ASK I 4, 163); 1564 wieś ma 3 1. → p. 5; 1581 pobór od 2 ł., od 4 zagr. po 4 gr, od wiatraka (ŹD 67).

1510 na wsi C. zapisane są czynsze: 1 kopa gr dla altarii w Krzywiniu oraz 3 1/2 grz. bez 6 gr dla altarii w Osiecznej (LBP s. 206, 216).

5. 1438 kapituła pozn. daje Iwanowi z Karmina [→ p. 3] w uznaniu jego zasług dla Kościoła dziesięciny m.in. z 4 ł. w C. (AC 1 nr 241); 1451 dzies. z C. należą do pleb. z Goniębic (ACC 33, 27v); 1510 wieś C. pana Piotra w par. Goniębice; dzies. płacą bpowi pozn. z 2 3/4 ł. os., z folw. dziedzica, z 1 1/2 ł. opust. uprawianego na rzecz dziedzica; 4 płosy z folw. są wymierzone dla zagr., pleb. nic z nich nic otrzymuje; karczmarz posiada 1/4 ł. z folw., płaci z niej 3 gr zamiast dzies. (LBP 132); 1564 wieś K. pana Jakuba Kuranowskiego w par. Goniębice płaci dzies. z 3 ł. bpowi pozn. (IBP 303).

6. 1457 – zm. a. 1466 Andrzej s. Mikołaja z K., student w Krakowie (AS 1, 151); 1466 tenże ksiądz wspomn. jako zm. → p. 3: Mikołaj III.

1491-94 Jan pleb. w Osiecznej, s. Mik. Kuranowskiego → p. 3.

1 Wg Ciepluchy 238, Beata pochodziła być może z Piotrowa k. Brodnicy. Najpewniej jednak Beata ta identyczna jest z występującą także później (1445) w K. Beatą piszącą się też z Żakowa, → przyp. 4.

2 Przybysław z Piotrowa występuje tam w latach 1391-1420, w 1428 pojawia się wd. po nim Grzymka z c. Jafroszką (→ przyp. 3), już w 1408 nazywana ż. Przybysława. Była to na pewno matka Wojc. Kuranowskiego. O pokrewieństwie rodziny Przybysława z innymi Piotrowskimi → przyp. 3.

3 Wincenty nazwany został w 1435 rodzonym stryjem Elżbiety ż. Mikołaja Piotrowskiego. W 1428 ta sama Elżbieta (jako Helszka) wraz z matką Sobiesławą zawarła ugodę z Grzymką wd. po Przybysławie Piotrowskim i jej c. Jafroszką w sprawie czynszów z Piotrowa; ustalono, że pewne czynsze przypadną Grzymce z Jafroszką, a po ich śmierci natomiast Elżbiecie, nie zaś potomstwu Wincentego (KoścZ 9, 56v). Wydaje się, że stronami tych układów były rodziny trzech braci: żyjącego jeszcze Wincentego, zm. Przybysława (Grzymka) i nieznanego z imienia ojca Elżbiety, męża Sobiesławy. Wincenty byłby zatem rodzonym stryjem Wojciecha s. Przybysława.

4 Z altarystą z Osiecznej toczyła proces Beata z Żakowa w 1429 (ACC 12,4v), → przyp. 1.

5 Zapewne jest to ojciec Andrzeja i Mikołaja [III], prawdopodobny s. Mikołaja [I], → przyp. 6.

6 Wiadomo, iż Andrzej i Mikołaj [III] byli ss. Mikołaja. Ojcem ich był zapewne Mikołaj [II] wzmiankowany tylko raz w 1449. Mikołaj [III] pisał się m.in. z Żakowa; choć kupował tu dobra, to przypuszczać można, że jakąś cz. tej wsi już odziedziczył. Właśnie z Żakowa pisała się Beata, żona Mikołaja [I] (→ przyp. 1,4). Hipotetycznie uznać można, iż Mikołaj [I] był ojcem Mikołaja [II], a dziadem Mikołaja [III] i Andrzeja.

7 Jan jako s. Mikołaja z Goniebic zapisał się w 1473 na Uniwersytet Krakowski (AS l,211). Filiacja wspomn. braci od Mikołaja [III] wynika też pośrednio z informacji podanych w haśle.

8 Piotrkowska 1 nr 317 podaje, że dział w K. posiadał też w 1581 Rafał Leszczyński kaszt. śrem.; zacytowane przez nią źródło (KoścZ 67, 186v) wyraźnie mówi jednak o wsi → Grunowo, rzeczywiście posiadłości Leszczyńskich.