KUNRADOWO

1488 or. Cunradowo, osada niezident., prawdop. zaginiona, leżała w okolicy Godziszewa; Godziszewo 3 km na W od Kościana.

1. [Pow. kośc.]

3. Własn. szlach. 1488 Jan Kokorzyński zapisuje ż. Katarzynie po 300 zł węg. posagu i wiana na Godziszewie, na folwarku C. z łąkami, na 1/2 zagrodników i na całym wiatraku w Kokorzynie (PG 10, 98v).