KUNOWO

XV w. Cunowo. Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

Wpisy w nekrologu kl. benedyktynów w Lubiniu:

a) dokonany przed 1439 r.: Jan z C. w pobliżu Kościana1„C. prope Costan” nasuwa pytanie, czy wpis nie dotyczy osady Kurowo (par. Bonikowo), 4,5 km na N od Kościana?, wraz ze swymi ss. Piotrem,Grzegorzem i Wojciechem;

b) dokonane w okresie 1439-1500: brat Maciej subdiakon z C, Ziemięta z C. (MPHn 9/2 s. 18).

Uwaga: 1398 występuje Jarosława, rzekomo z Kunowa (tak błędny odczyt Lek. 2 nr 2126, 2127), w istocie z Tarnowa (zob. KoścZ 1 k. 58).

1 „C. prope Costan” nasuwa pytanie, czy wpis nie dotyczy osady Kurowo (par. Bonikowo), 4,5 km na N od Kościana?