KUNIAWA

1526 Cunyaua1K 2, 97 podał ten odczyt jako mniej pewny i przyjął lekcję Cienyawa, niezident. strumień między wsiami Bzowo i Lubasz: Bzowo 8 km na SW od Czarnkowa.

[Pow. pozn.]

1526 granica wsi Bzowo i Lubasz przecina strumień C.

(PZ 29, 521v-522).

1 K 2, 97 podał ten odczyt jako mniej pewny i przyjął lekcję Cienyawa.