KULEBARS SEE

1564-65 Kulbarze (LWK 1, 184), 1559 Kulebarsee (AKsSzcz. I 351v), 1559 Kulbarssehe (AKsSzcz. I 547, 58), 1944 Kuhlbars-See, obecnie Jez. Kołbackie, 10 km na NNE od Czaplinka.

[Pow. wał.]

1559 dwie relacje pom. (z kwietnia i września tego r.) o przebiegu gran. pol.-pom. wymieniają następujące obiekty na wspomn. gran.: a) 3 kopce gran.1Wg opisu kwietniowego są to kopce Ks. Pomorskiego, Manteufflów [z Popielowa] i Natzmerów (czyli starostów drahimskich]; w opisie wrześniowym wymieniono stwo drahimskie oraz Popielewo i Koprzywno, b) obiekt niezident. Kulebarshals (na nim znajdował się kopiec [gran.?] oraz [w czasie wizji wrześniowej] połamane znaki gran., c) wielki kamień położony na wierzchowisku (ad extremitatem summitatis) jez. K., gdzie spalono [niegdyś] znaki gran., a także gdzie stał niegdyś młyn (później spalony) młynarza Zirschlaf z Czaplinka; części tego młyna wrzucono do jez. K.2W końcu XVIII w. młyn nad jez. K. stał w pobliżu północnego krańca jez. K. od strony wschodniej (Schmettau ark. 23) [z przytoczonych opisów wynika, że jez. K. leży po stronie pol.] (AKsSzcz. I 546, 351-351v - kwiecień; AKsSzcz. I 547, 57v-58 - wrzesień).

1564-65 jez. K. leży w borze, należy do stwa drahimskiego i oddalone jest od zamku w Drahimiu o 1 milę; jego wymiary: 40 x 3 sznury, 3 sążnie głębokie; zarośnięte, można na nim łowić tylko klempami i włokami (LWK 1, 184).

1630 zarośnięte jez. K. należy do star. drahimskiego [brak wzm. o możliwości łowienia ryb] (LWK 1628/32 t. 1, 51).

1 Wg opisu kwietniowego są to kopce Ks. Pomorskiego, Manteufflów [z Popielowa] i Natzmerów (czyli starostów drahimskich]; w opisie wrześniowym wymieniono stwo drahimskie oraz Popielewo i Koprzywno.

2 W końcu XVIII w. młyn nad jez. K. stał w pobliżu północnego krańca jez. K. od strony wschodniej (Schmettau ark. 23).