KULIGOWO

1475 or. Culigow (PZ 20, 26v), 1508 Culigovo (ASK I 3, 15v), 1591 Kulegow (PG 658, 330-331v), 1634 Kułgowo (CP 6 nr 66), 1944 Kulkau, 6,5 km na NE od Międzyrzecza.

1. 1475 n. pow. pozn. (PZ 20, 26v), 1508 n. par. Pszczew (ASK I 3, 15v).

2. 1525 ugoda o rozgraniczeniu między dobrami bpów pozn. m. Pszczew, wsiami Stołuń i K. oraz wsiami Policko i Mikołajewo Wojc. Polickiego: podkom. ma wyznaczyć granice od kopca narożnego przy Sierzeckim Jeziorze, który rozdziela wsie Siercz, Policko i m. Pszczew aż do kopca narożnego nad Obrą, który rozdziela wsie Żółwin, Policko, Mikołajewo oraz K., Stołuń i m. Pszczew (CP 378, 166-167); 1591 woźny sąd. na żądanie panów Polickich opisuje granice: dąb wypalony przy łące Żukiew i przy Sierzeckim Jeziorze jest kopcem narożnym wsi Siercz, Policko i m. Pszczew; w przebiegu granicy wymienia Jaźwią Górę i jezioro Piecniewo; opis kończy się przy kopcu narożnym wsi Żółwin, K. i Mikołajewo (PG 658, 330v-331v); 1617 w procesie o rozgraniczenie wspomniano akt z 1523; wieś K. przylega do wsi opust. Mikołajewo (PP 4, 97v-115v).

3. Własn. kościelna, bpstwa pozn. 1523, 1591 (CP 378, 166-167; PG 658, 330v-331v).

1564 wieś C. w kluczu pszczewskim dóbr bpich: z 10 półł. os. po 12 gr czynszu, po 1 ćw. owsa, po 2 koguty oraz 15 jaj; sołtys z 2 ł. płaci 2 zł i 4 gr; od 2 karczmarzy po 12 gr; 2 zagr., każdy zamiast robocizny daje 12 gr; dają owies i koguty tytułem wiecnego (IBP 283-284).

1475-1580: 1475 C. w wykazie zaległości podatkowych (PZ 20, 26v); 1508 pobór: 10 kwart roli po 3 gr (ASK I 3, 15v); 1509 pobór: 10 kwart roli, sołtys na półł. (ASK I 3, 54v); 1563 pobór: 5 ł., 1 karczma dor., 1 komor. (ASK I 5, 230v); 1564 10 półł., 2 ł. sołectwa, 2 karczmarzy, 2 zagr. (IBP 283); 1577 płatnik poboru: bp pozn. (ASK I 5, 702); 1580 płatnik poboru bp pozn.: 5 ł., 5 zagr., 1 komor., 1 ł. sołtysi, 1 karczma dor. na półł. (ŹD 27).

4. 1509 sołtys na półł. (ASK I 3, 54v); 1564 sołtys płaci bpowi pozn. z 2 ł. sołtysich 2 zł i 4 gr (IBP 283); 1580 1 ł. sołtysi (ŹD 27); 1634 bp pozn. na prośby opatrznego Macieja Gały sołtysa we wsi K. zachowuje go w posiadaniu sołectwa, udziela mu na nim dożywocia: sołectwo z dawien dawna obejmuje 1 ł. i 2 zagrody; bp zezwala sołtysowi na łowienie ryb więcierzami w Obrze i jeziorach Głęboczek, Mechacz i Krużyńskie, tak jak to z dawna wolno było łowić poprzednikom sołtysa (CP 6 nr 66).