KUNOWSKI MŁYN

1371 kop. XV w. molendinum dictum Kunowski (Wp. 3 nr 1651), 1555 or. molendinum Cunoviense (AC 1/2 nr 461), młyn obecnie nie istniejący1Na mapach Perthéesa, Gilly’ego i Gaula nie zaznaczono żadnego młyna. Kunowo leżało w odległości ok. 1 km od Obry, prawdop. na Obrze (obecnie Kanał Obry) albo na prawym dopływie Obry, który wpadał do niej w okolicy Kunowa; Kunowo 6,5 km na SW od Dolska.

1. [Pow. kośc.; par. Kunowo]

3. Własn. m. Gostynia, potem bpstwa pozn., w kluczu dolskim. 1371 m. Gostyń zastawia za 30 grz. bpowi pozn. młyn zw. K.; jeśli suma zastawna nie zostanie w terminie uiszczona, to młyn ten przejdzie na własność bpstwa pozn.; na zastaw ten wyraża zgodę [jako młynarz i właśc. pr. użytkowych] mieszcz. gostyński Hanek Grymar z ss. (Wp. 3 nr 1651).

1488 bp pozn. oznajmia, że opatrzny Marcin młynarz przedłożył, iż jego poprzednicy młynarze utracili przywilej dot. młyna, który wystawili poprzednicy bpa oraz prosił o wydanie nowego dok.; bp wystawia nowy przywilej: młynarz otrzymuje trzecią miarę [z opłat za przemiał zboża], może hodować bydło, kury i gęsi oraz wypasać je na wspólnym pastwisku razem z kmieciami; może pobierać drewno na opał dla siebie razem z kmieciami, tam gdzie pobierają je kmiecie z K.; młynarz winien dla bpa hodować i tuczyć co roku dwa wieprze, a dla siebie trzeciego; ma ponosić 1/3 nakładów na żelaza, kamienie i inne potrzeby młyńskie; w przypadku pożaru młyna albo dla innej potrzeby kmiecie bpi winni z lasów bpich dowieźć na miejsce drewno na odbudowę młyna; do młyna należy z dawien dawna łąka, która zaczyna się przy młynie i ciągnie się aż do odpływu wody (ad decursum sive demissionem aquarum), a nadto ogród przy drodze z Gostynia do Dolska; młynarz może łowić ryby małymi przyrządami w Obrze w granicach wsi K. (CP 3 nr 75).

1510, 1563, 1571, 1581 przy K. wymieniono młyn lub młyny [bez podania ich nazwy] (LBP 109; ASK I 4, 154v; ASK I 5, 421v; ŹD 74; ASK I 6, 505).

1555 kap. kat. pozn. wśród swoich dezyderatów do bpa zwraca m.in. uwagę, że pan Jan [Borek] Gostyński usypał groblę w C, przekraczając przez to warunki umowy i skierował dopływ wody z dawnego koryta Obry do nowego stawu rybnego, który zbudował w dobrach bpich [w C], powodując przez to niebezpieczeństwo i szkody dla młyna bpiego, ponieważ zmienił bieg wody, która płynęła do [starego] bpiego stawu rybnego, przy którym znajduje się Kunowski Młyn, a także wodą nowego stawu zalał łąki wieśniaków we wsi bpiej Ostrów (AC 1/2 nr 461).

1564 młyn [na Obrze?] o 2 kołach (IBP 290).

Uwaga: Zob. też Kamieński Młyn, własn. sołtysów ze wsi bpiej Kunowo.

1 Na mapach Perthéesa, Gilly’ego i Gaula nie zaznaczono żadnego młyna. Kunowo leżało w odległości ok. 1 km od Obry.