LEWOSZYNA

1435 or. Lyewoschyna, jezioro1Jezioro to w przekazach z l. 1621 i 1786 występuje pod nazwą Lubosina (PG 209, 696-696D; AV 34, 508). Na MTop. 1950 podano mylnie nazwę tego jeziora jako Jez. Obierznie. Lokalizację ustalił J. Gołaski, → Lubosz przyp. 1 o półkolistym kształcie (z N na SW), którego krańce są zwrócone na W, przylega od E do linii kolejowej i szosy, które od Lubosza prowadzą na S; jezioro to zwane obecnie przez ludność Lubosina leży 2 km na SW od Lubosza, 6 km na NEE od Pniew.

[Pow. pozn.]

1435 Niemierza i Sędziwój bracia niedz. z Grodziska [Wlkp.] zapisują [matce] Annie 200 grz. szer. gr posagu i wiana na wsi [Lubosz] z jez. [Wielkim] k. Lubosza, z jeziorami L., Gogoline, Oćmiech, Obierze, Czarne, Uścięcino i Dobrzyczno, a także z częścią jezior zw. Zamorskie (PG 1 k. 137v, dawniej 187v).

1 Jezioro to w przekazach z l. 1621 i 1786 występuje pod nazwą Lubosina (PG 209, 696-696D; AV 34, 508). Na MTop. 1950 podano mylnie nazwę tego jeziora jako Jez. Obierznie. Lokalizację ustalił J. Gołaski, → Lubosz przyp. 1.