MIKOŁAJEWO

1462 or. Mikolagewo, 1591 Mikolayewo, niezident. osada w okolicy Pszczewa i Policka; Policko 8 km na E od m. Międzyrzecz.

1. 1462 n. pow. pozn. (PG 6, 96v); [par. Policko].

2. 1523 rozgraniczenie m. Pszczew oraz wsi Stołuń i Kuligowo bpa pozn. od wsi os. Policko i opust. M. Wojc. Polickiego; kopiec narożny nad brzegiem rz. Obry rozdziela wieś król. Żółwin, wsie Policko i M. oraz Pszczew, Kuligowo i Stołuń (CP 378, 166-167); 1591 kopiec narożny rozdziela wsie: król. Żółwin, bpią Kuligowo i M. panów Polickich (PG 658, 330v-331v).

3. Własn. szlach. 1462 Jan Policki zapisuje ż. Włodce po 100 kóp [gr] posagu i wiana na wsiach Policko i M. (PG 6, 96v); 1504 Łukasz Policki sprzedaje Wojc. Polickiemu połówki swych wsi po ojcu Policko, Janowo i M. za 70 zł węg. (PG 13, 15); 1523 Wojc. Policki, 1591 Policcy → p. 2.

[W rejestrach poborowych XVI w. wieś M. nie figuruje.]