MIĘKOWO

1388 or. Mancowo (Lek. 1 nr 392), 1393 Menkowo (Lek. 1 nr 1500), 1475 Myąkowo (PZ 20, 26v), 1505 Myakowo (PG 65, 41), 1563 Miankowo (ASK I 5, 229v), 1564 Miękowo (LWK 1, 131), 1577 Miekowo (ASK I 5, 698v), 9,3 km na S od Murowanej Gośliny.

1. 1388 M. należy do opola → Chojnica (Lek. 1 nr 392); 1475 n. pow. pozn. (PZ 20, 26v); 1508 n. par. Owińska (ASK I 3, 14v).

3. Własn. kl. cysterek w Owińskach. 1393 Wawrzyniec kmieć z M. (Lek. 1 nr 1500); 1505 Dorota kmiotka z M. daje kl. w Owińskach 1 ł. roli w M., na którym siedzi włodarz (villicus; PG 65, 41).

Areał w M.: 1475 M. w wykazie zaległości podatkowych (PZ 20, 26v); 1508 pobór od 3 1/2 ł. (ASK I 3, 14v); 1509 pobór od 3 ł. (ASK I 3, 53); 1563 pobór od 5 1/2 ł. (ASK I 5, 229v); 1564 M. należące do kl. w Owińskach płaci na zamek pozn. z 2 1/2 ł.: z 1 ł. po 3 wiertele żyta, 1 ćw. owsa, 1 wiertelu pszenicy i po 2 gr (LWK 1, 131); 1577 [formularz nie wypełniony] (ASK I 5, 698v); 1580 pobór od 2 ł. i od 1 zagr. (ŹD 1, 25; ASK I 6, 125v).