OSTROWIECZNO

1429 or. lacus in Maiori Ostrowyeczno, 1486 in lacu dicto Ostrowyeczszky, de lacu Ostrovyczszyego, 1578 kop. 1579 na Ostrouieczniem ieziorze, jezioro, 2, 5 km na W od Dolska.

[Pow. kośc.]

1429 Adam, Jan i Wojciech z Ostrowieczna dzielą między siebie dobra, każdy z braci otrzymuje m. in. 1/3 cz. jeziora w Ostrowiecznie (KoścZ 9, 161v-162).

1486 Wawrz. Lipowski zeznaje, że jest dłużny Piotrowi Góreckiemu 7 grz. i za tę sumę zastawił mu z zastrz. pr. wykupu 3 tonie niewodowe na jeziorze zw. O. (położonym w dziedzinie Ostrowieczno) i Samicę, która wypływa z jez. O. i wpływa do jeziora zw. Tursko (KoścZ 17, 70).

1492 Piotr dz. z Okala sprzedaje Michałowi Kuczyńskiemu wieś Okale, łąkę w Parsku oraz jezioro w Ostrowiecznie (przylegające do Okala) za 300 grz. (PG 10, 167).

1496 Michał Kuczyński sprzedaje Marcinowi Westerskiemu [z Westrzy w pow. kal] wieś Okale, łąkę zw. Parskowa Łąka w Brześnicy oraz 4 1/2 toni niewodowych na jeziorze w Ostrowiecznie za 100 kóp półgr (PG 7, 114; PG11, 135; KoścG4, 101).

1513 Bartłomiej Kołacki sprzedaje Wojc. Dzierżanowskiemu wieś Lipówkę i 3 tonie na jeziorze w Ostrowiecznie za 200 grz., Wojciech sprzedaje wspomn. wieś i tonie Pawłowi Kębłowskiemu za tę samą sumę (PG 14, 411).

1514 Elżbieta Przyborowska daje mężowi Bartłomiejowi Krzyżanowskiemu całą wieś Lipówkę oraz 3 tonie niewodowe [najeziorze] w Ostrowiecznie (KoścZ 19, 41v); 1514 tejże Elżbiecie zapisuje wspomn. mąż Bartłomiej po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 wsi Lipówka, na 3 toniach [na jeziorze] we wsi Ostrowieczno i na 1/2 swej cz. w Krzyżanowie, która przypadnie mu z działu z braćmi Maciejem i Kasprem (KoścZ 19, 42).

1527 Andrzej Westerski sprzedaje Janowi Jarosławskiemu połowy swych części we wsiach Pokrzywnica i Okale, 1/2 jeziora w Ostrowiecznie oraz 1/2 łąki w Brześnicy zw. Parskowa Łąka za 450 grz. (PG 16, 196).

1559 Anna c. zm. Andrzeja Westerskiego, wd. po Janie Jarosławskim, daje synowi Adamowi Jarosławskiemu swe części we wsiach Pokrzywnica i Okale oraz 1/2 jeziora w Ostrowiecznie; części te Anna ma po swym zm. bracie Mac. Westerskim (PG 19, 724); 1559 Adam Jarosławski daje matce Annie Westerskiej w użytkowanie 1/2 swych dóbr po ojcu w Pokrzywnicy i Okalu oraz 1/2 jeziora w Ostrowiecznie i 1/2 Parskowej Łąki w Brześnicy (PG 103, 298), a w 1561 Adam Jarosławski wprowadzony w posiadanie wspomn. dóbr (KoścG 14, 197).

1578 Bartłomiej Krzyżanowski otrzymuje w dziale dóbr z Maciejem i Łukaszem Krzyżanowskimi wieś Lipówkę oraz 3 tonie niewodowe najeż. O. (PG 135, 42).

1579 Baltazar Czacki pozywa Jana Jarosławskiego [dz. w Pokrzywnicy i Okalu, syn zm. Adama Jarosławskiego] o to, że w roku ubiegłym przemocą łowił niewodem wielkim na jeziorze w Ostrowiecznie, tj. na 3 toniach niewodowych: Łzie, Lipowska i Lipina (KoścZ 79, 239v-240).

1590 burg. kośc. wydziela Baltazarowi Czackiemu cz. jeziora w Ostrowiecznie, tj. 3 tonie niewodowe: Łzie, Lipowska i Lipina (KoścG 44, 119v-120v).

Uwaga: Części tego jeziora należały do wsi Ostrowieczno, Okale i Lipówka. Do wsi Ostrowieczno nal. (w 1486) 3 tonie, do Okala (w 1496) 4 1/2 toni, a do Lipówki (w l. 1513-78) 3 tonie.