RYBARSKIE

jezioro w okolicy Międzychodu?

[Pow. pozn.]

1462 w akcie podziału jezior k. Międzychodu między Stanisławem z Ostroroga a Piotrem Skórą z Gaju (→ Międzychód – dobra, p. 2) dopisano na marginesie ręką z XV w.: Rybarskie; dopisek ten odnosi się najpewniej do jez. Śrenino, a umieszczony jest w miejscu, gdzie mowa o tym, że gdy Stanisław zechce podnieść w tym jeziorze poziom wody, Piotr winien w połowie uczestniczyć w uwolnieniu położonego poniżej jeziorka [Ustępnie?] od uprawnień rybaków z Międzychodu (PG 6, 70; dokładniej w drugiej wersji tego aktu na k. 72v, gdzie jednak nie ma już glosy o R.). Nie wiadomo, czy R. ma tu być drugą nazwą jez. Śrenino, czy też raczej określeniem szczególnej cechy jednego z wymienionych jezior (jezioro wynajęte rybakom?), czy też dopisek ten ma inne jeszcze znaczenie. K 3, 158, uznał istnienie osobnego Jez. R. W haśle → Międzychód nie uwzględniliśmy go jednak, uznając, że nie chodzi tu o nazwę własną. Rozwiązanie takie wydaje się najbardziej prawdop. Jezior Śrenino i Ustępnie, będących zapewne starorzeczami Warty, nie da się zidentyfikować w terenie.