RYBNICA

1470 Rybnycza, niezident osada, położona prawdop. w północno-zachodniej części pow. pozn.

[Pow. pozn.]

1470 dz. [wsi] R. pozwany o niezapłacone wiardunki król. z R. [osada wymieniona między wsiami Przybychowo k. Czarnkowa i Lewice k. Lwówka] (PG 57, 90v).