RYBNIK

1394 or. Ribnic (Lek. 2 nr 1613), 1394 Ribniky (WR 3 nr 14), 1394 Ribnik (Lek. 1 nr 1778, 1787), 1396 Ribniki (Lek. 2 nr 1823), 1398 Ribnyk (Lek. 2 nr 2228), wieś, obecnie nie istnieje, leżała zapewne k. Górzna; Górzno 8 km na SE od Osiecznej.

1. [Pow. kośc.]

2. 1394 Piotr Janiszewski [z Górzna] i Bawor [Wyskota] rozgraniczają → Kurowo z → Górznem oraz → Loszowo [niezident.] z R. (WR 3 nr 14).

1415, 1429 zapowiedzi → p. 3.

3. Własn. szlach. 1394-1400 Bawor Wyskota z R. [oraz z → Drobnina, → Krzemieniewa i in. wsi]: 1394 tenże pozywa Wojciecha i Andrzeja Tworzyjańskich o prosięta i maciory, o 16 grz. oraz z powodu poranienia jego towarzyszy (Lek. 2 nr 1613); 1394 tenże z ż. Małgorzatą pozywają Mac. Paruszewskiego1Mac. Paruszewski był bratem Jana Paruszewskiego, pierwszego męża Małgorzaty [z Paruszewa w pow. pyzdr. i z Jezierzyc k. Krzywinia] o 400 grz., o 1/2 majątku i dziedzin Paruszewskiego, o zabrany niewód wartości 8 grz., a także z powodu obrazy w sądzie żony Bawora przez siostry Paruszewskiego oraz o to, że Maciej nie uwolnił żony Bawora od roszczeń jego sióstr (Lek. 1 nr 1778, 1787); 1396 tenże w sporze z Piotrem [Gerlachsheimem] z Ostrowa [k. Śremu] o 100 grz. (Lek. 2 nr 1823) 1398 tenże dziedzic wsi Lanky [tzn. wsi → Łęka Mała i → Łęka Wielka?] daje ż. Małgorzacie swe dziedziny Lanky, Drobnin, R. oraz cz. w Krzemieniewie wartości 400 grz. jako wiano (Wp. 3 nr 1993); 1398-1400 tenże w sporach z Marcinem z Choryni: 1398 Bawor ma odstąpić (resignare) przed starostą gen. wlkp. Marcinowi z Choryni i jego braciom młyn [niezident.] na rz. Warcie k. Śremu i uwolnić go od wszelkich obciążeń wg pr. ziemskiego, a Marcin z braćmi ma na tych samych warunkach odstąpić Baworowi swą cz. w R. (Lek. 1 nr 2227, 2228); 1399-1400 tenże pozywa wspomn. Marcina o pozostałe do zapłacenia 6 grz. za młyn (Lek. 2 nr 2268, 2716, 2738); 1400 tenże i Lisek [jego brat] z R. (Lek. 2 nr 2608); 1403 sąd ziemski uznaje pr. Małgorzaty ż. Bawora Wyskoty do jej wiana, jednakże suma należna [od Bawora] Mik. Chwalmowskiemu (Falmowskiemu) [za sukno?] ma być zapłacona z R., które należy do jej oprawy (KP nr 1534; por. nr 1382, 1442, → Krzemieniewo).

1406 Lisek Wyskota w sporze z Andrzejem Gryżyńskim o 3 części R. (KoścZ 3, 27).

1415-17 Andrzej Gryżyński z R. [także z → Osiecznej]: 1415 w imieniu tegoż woźny zapowiada gaje zw. zapusty w kilkunastu wsiach, m. in. w R. [→ Gryżyna, p. 3C] (KoścZ 4, 136); 1417 tenże przedstawia w sądzie dok. kupna 1/4 R.; protestuje na mocy pr. bliższości Dobrogost Koleński w imieniu ż. Hanki [bratanicy Bawora]; sąd postanawia, że Dobrogost może w ciągu 6 tygodni wykupić cz. R. od Andrzeja Gryżyńskiego za taką sumę, za jaką Gryżyński ją nabył (KoścZ 4, 281).

1421 Dobrogost z Prusimia [i Kolna] i jego ż. Hanka [c. Jana i Halszki Machowskiej, później żony Hejdana ze wsi Strzelce k. Grodziska Wlkp.] → niżej.

1421-24 Przybysław Gryżyński [brat Andrzeja Gryżyńskiego z Osiecznej]: 1421 tenże kupuje od Dobrogosta z Prusimia części Krzemieniewa, Wierzchucina, Brylewa, Garzyna i R., które Dobrogost nabył od braci Wyskotów, Hanczela Liska, Henryka [tu nazwanego Andrzejem, → Rusinowo], Bawora i jego ż. Małgorzaty, dziedziców z Oporowa oraz od [ich siostry] Bieniaszki ż. Jana z Wolikowa [obecnie Wolkowo k. Grodziska], a od Anny żony Dobrogosta kupuje części otrzymane przez nią po ojcu [Janie] we wspomn. wsiach oraz w Drobninie za 100 grz. (Wp. 8 nr 908, 909); 1424 tenże pozywa Dobrogosta z Kamionny i Skrzydlewa oraz Dobrogosta z Sierakowa [poręczycieli] z powodu niewyclenia [nie uwolnienia od roszczeń in. osób] wsi Krzemieniewo, Drobnin, Garzyn, Wierzchucin, 1/2 Brylewa i 1/4 R. (PZ 7, 171v).

1424-29 Borek Osiecki z → Osiecznej w R. [później zw. Mac. Borkiem, występował też pod przezwiskiem Strączek]: 1424 sąd uznaje jego pr. do 3 części w R. w jego sporze z Małgorzatą wd. po Baworze [Wyskocie]; Małgorzata powołuje się na swój dok. oprawny [→ wyżej: pod 1398], a Borek na dok., w którym Bawor ze wspomn. żoną zrzekli się tej dziedziny na rzecz Andrzeja [Gryżyńskiego, ojca Borka] (KoścZ 8, 95v); 1424 sąd uznaje dok. oprawny Małgorzaty ż. tegoż [Borka] Osieckiego i postanawia, że Borek może być pozwany przez Wojciecha [Wyskotę] ze Zdzieża [w pow. pyzdr.; później ten Wojciech występował w → Ostrowie k. Śremu] z R., Śmiechowa i in. dóbr, których dotąd [nikomu] nie dał (KoścZ 9, 217); 1429 woźny w imieniu tegoż stren. Borka zapowiada wszelkie pożytki w dziedzinach R., Świerczyna, Grodzisko (KoścZ 9, 207v).

[W rejestrach poborowych XVI w. wieś R. nie występuje.]

1 Mac. Paruszewski był bratem Jana Paruszewskiego, pierwszego męża Małgorzaty.