Ryboczesnice, Ryboczesnicze, Ryboczesznycza

→ Lubocześnica