RYNOŁTOWICE

1416 or. Rinolthouicze, niezident. osada prawdop. w Wlkp.

[Pow. pozn.?]

1416 Stan. Słap [Dąbrowski z Dąbrowy w par. Skórzewo k. Poznania] przedstawia w sądzie dok. kupna [wsi] R.; nikt nie zgłasza pr. bliższości do tej osady (PZ 4, 172).

Uwaga: Wśród późniejszych posiadłości Stan. Słapa, położonych przeważnie w pow. pozn., nie ma wsi, która mogłaby być utożsamiona z niezn. skądinąd wsią R. K 3, 163, sugerował, że nazwa R. mogłaby oznaczać wieś Umółtowo k. Poznania, jednakże w XV w. było ono własnością kapituły kat. pozn., nie mogło więc być przedmiotem kupna przez szlachcica. W XV w. istniała również wieś o podobnej nazwie, Rypołtowice w woj. łęcz. (obecnie Rypułtowice k. Pabianic), ale należała ona również do instytucji kościelnej, a mianowicie do kapituły kat. krak. (SG 10, 112; Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, oprac. S. Zajączkowski i S. M. Zajączkowski, Łódź 1970, s. 80).