BABICA

(1380 Babice, Babicze, Babycza, Babiczą, Babicza) 5 km na NE od Wadowic.

1. 1581 pow. śl. (ŹD s. 99); 1380 n. par. Witanowice (ZDM 4, 1056).

3. Własn. szlach. 1448 Prokop z B. star. ośw. 1447-8, 1447 z Świętoszowic (ZDM 3, 773, 782; Fed s. 216)1W r. 1348 występuje Mikołaj de Babicz (KK 1, 185), jest to jednak wiadomość niepewna, gdyż może tu chodzić o → Bibice, z których w tym czasie pisze się jakiś Mikołaj; 1470-80 dz. B. Jan i Stanisław z Rudzego h. Karpie, folwark, karczma, zagrodnicy (DLb. 2 s. 231 i 260; 1 s. 82 → przyp. przy wsi par. Babice); 1503 Jan z Rudzego dz. B., gdzie ma folwark → p. 5 (BJ rps 5949); 1517-30 Jan Strzałka h. własnego z B., Brzeźnicy [Radwańskiej w r. 1525, a w r. 1518 „de Belznycza”, może Brzeźnica lub Bełsznice na Śląsku - MS 4, 11833], Rudzego, sędzia ziemski zator. (Prochaska Reg. s. 181-2; BJ rps 5377 II s. 586; KUJ 4, 149; MS 4, 11833; z r. 1519 znana pieczęć z herbem Jana Strzały - Piekosiński, Heraldyka polska s. 323); 1529 w B. 20 kmieci (LR s. 81); 1548 Jan Strzałka pozywa Reginę Noskowską „natenczas dzierżycielkę statku na Rudach [Rudze] i w B.” po zm. mężu Hieronimie Noskowskim (ZZ 12 s. 597).

4. 1490 Stan. Łukawski z ż. Anną mają zwolnić Janowi Strzałce sołectwo w B. na przyszłych rokach sąd. (ZZ 14 s. 2); Stan Łukawski „położył dzielnikom” 9 grz. za sołectwo w B., a ma jeszcze „położyć” 4 grz. (ZZ 14 s. 2, tej samej treści zapiskę podano także pod r. 1500 - ZZ 12 s. 314); 1499 Stan. Łukawski z ż. Anną mają zwolnić Janowi Strzałce sołectwo w B. na przyszłorocznych rokach sąd. (ZZ 12 s. 313).

5. 1380 pleban z Witanowic pobiera w B. 2 gr z łanu za sakramenty (ZDM 4, 1056 - interpol.); 1470-80 dzies. pien. wart. 1 wiard. z łanów kmiecych scholasterii krak. (DLb. 2 s. 260); 1503 pleb. z Witanowic Michał pozywa dz. B. Jana z Rudzego przed sąd duchowny o odmawianie dzies. z folwarku w B. Sąd przysądza dzies. plebanowi (BJ rps 5945); 1529 dzies. pien. wart. 41 gr pol. scholasterii krak. (LR s. 293); meszne „thaczmo”2Por. LR s. 669, opłata mesznego lub stułowego, występująca w par. pow. śl w pieniądzach od każdego kmiecia po 3 gr, tj. razem kopa gr plebanowi w Witanowicach (LR s. 81).

1 W r. 1348 występuje Mikołaj de Babicz (KK 1, 185), jest to jednak wiadomość niepewna, gdyż może tu chodzić o → Bibice, z których w tym czasie pisze się jakiś Mikołaj.

2 Por. LR s. 669, opłata mesznego lub stułowego, występująca w par. pow. śl.