Balicosczol,

Balicozczol, Balikosczel → Biały Kościół