BALINA

(1465 Balina), obiekt nie zid.

[Pow. szczyrz.]

1465 z podziału dóbr między br. Piotrem z Lubomierza a Stanisławem z Lasocic tenże otrzymuje: → Lasocice, cz. w Bojanczycach, Sawę, łąkę pod Bigorzówką, rolę i łąki w B. i lasy, które tam są, Szyk, 2 kmieci w Łososinie (ZCz. 4 s. 321).

Uw. Była to być może karczma k. Bojanczyc. W r. 1464 Stanisław z Lasocic wyznacza ż. Jadwidze posag i wiano na 1/2 dóbr: Lasocice, Szyk, Bojanczyce, karczma poniżej Bojanczyc (ZK 17 s. 263).