ŁUBNO

(1424 de Lubna, 1436 Lubnye, 1441 Lubno, 1462 ad Lubna, 1465 a Lubna, 1489 in Lubna, 1496 Lubna, 1515 Lubna) 5 km na W od Dynowa.

1. 1436 in distr. san. (XIII 87); 1496 in terra et districtu san. (XVI 2286; Arch. Sang. I 109); 1515, 1530 z. san. (ŹD XVIII s. 149); AS I 21 k. 518).

2. 1462 na granicy wsi Kąkolówki ścieżka łubieńska (ad Lubyenskey semite) (XI 3656, 3657); wieś Ł. graniczy z Przedmieściem Dynowskim (XI 3658); 1465 wieś Kąkolówka graniczy z wsią Ł. z podziałem lasu po połowie (XV i 197).

3. Własn. szlach., włość (districtus) dynowska. 1424 Sandrik, Ilko i Chodor kmiecie z Ł. pozywają szl. Jana i Piotra synów [Mikołaja Czeszyka] sędziego, oraz Spytka z Siemuszowej (XI 34); 1424-35 występuje szl. Andrzej puszkarz san. w l. 1425-32 piszący się de Lupna, de Lubno (XI wg indeksu. VIII s. 79 [?]); 1436 Jan Goligyan jako zastępca ż. swej Małgorzaty [c. Piotra Lunaka Kmity] występuje przed sądem z. przem. przeciw Mikołajowi [Kmicie] kaszt. przem., który zajął gwałtem i dokonał intromisji w dobra ojczyste Małgorzaty, przypadłe jej prawem bliższości po jej bracie rodzonym zm. Janie Kmicie i dzieciach tegoż z Bachórza, w tym miasto → Dynów z wsiami przynależnymi Bachórz, Ulanica, Ł. i in. (XIII 87); 1441 na podstawie podziału dóbr między Małgorzatą, ż. [Przedpełka] Mościca z Wielkiego Koźmina, a jej stryjem Mikołajem [Kmita] kaszt. przem., Mikołaj odstępuje Małgorzacie Bachórz, miasto → Dynów, Nozdrzec, Ł., Ulanica i in. (XI 1372); 1447 Piotr Solecki wwda dynowski, sługa Mościca, zobowiązany jest stawić przed starostę san. poddanych, w tym 4 z Ł., obwinionych o zrabowanie kramarzy z Przeworska (XI 2502-2506); 1450 Onaczko z Ł. pozywa Wotolkę z Ulucza (XI 2881); 1454 Kulina (Culyna) z Ł. obwiniona o zabranie klaczy AGZ (XI 3228); 1485 Jan Denowski zapisuje ż. swej Jadwidze z Kalinowej oprawę na mieście → Dynowie z przedmieściami i wsiach Ł. i in. (MRPS I 1755, II s. 98); 1489 ur. Jan Denowski zastawia Marcinowi Biernaszowskiemu [z Biernaszowic w woj. krakowskim], sołtysowi w Ł., za pożyczone 85 zł 6 kmieci w Ł. (XVI 1945); 1496 Jadwiga [Zarembianka] Denowska (de Calynowa) z Halinowy [woj. sieradzkie], wdowa po Janie Denowskim. dziedzicu z Dynowa i Ł., gwarantuje szl. Marcinowi Biernaszowskiemu, sołtysowi z Ł., terminowy zwrot 50 zł węg. intromisją w 12 kmieci w Ł., na których ma zapisaną oprawę przez zm. męża (XVI 2287, 2324); Marcin Biernaszowski z Ł. zastępca Jadwigi Denowskiej (XVI 2333); Mikołaj i Piotr Rzeszowscy, bracia rodzeni niedzielni z Dynowa, sprzedają sposobem zamiany Janowi Amorowi z Tarnowa, kaszt. krak., miasto → Dynów z wsiami Ł., Hłudno, Ulanica i in. (XVI 2286; Arch Sang. I 109); Jan Amor z Tarnowa, kaszt. krak., daje wieczyście swemu synowi z drugiego małżeństwa, Janowi Amorowi młodszemu, miasto swe → Dynów z wsiami Ł., Hłudno, Ulanica i in. (XVI 2293, 2294); 1498 Marcin a. Marcisz dziedzic z Ł. oskarża Jana Nabrzucha [sołtysa] z Nozdrzca z powodu uwięzienia poddanego Andrzeja karczmarza z Ł. (XVI 2453-2459); 1502 Jadwiga Denowska. dziedziczka „de Calynowa et de Lubna”, zastawia szl. Mikołajowi Jabłowskiemu za pożyczone 72 zł węg. kmieci swych w Ł. należących do jej oprawy i wiana (XVI 2834) → Mieszkańcy: 1503 taż daje intromisję Mikołajowi Jabłowskiemu za pożyczone 92 zł po 16 skojców w kmieci swych w Ł. (XVI 2881) → Mieszkańcy; 1508 Jan Zaraba płaci z dóbr swych miasta Dynowa, przedmieścia, Bachórca [!] i Ł. 12 1/2 grz. 9 gr (ŹD XVIII s. 117); 1515 Ł. należy do dóbr Dynów, 16 ł., młyn walnik 1 wiard., karczma z browarem 1 wiard., pop 15 gr (ŹD XVIII s. 149); 1523 Jan Amor z Tarnowa kaszt. wojnicki sprzedaje Piotrowi i Hieronimowi br. rodzonym Wapowskim jedną i Mikołajowi ich br. stryjecznemu drugą połowę dóbr: miasto → Dynów z wsiami Harta, Ł. i in. za 11400 zł (MRPS IV 13448); 1523 podymne 24 gr (AS I 21 k. 102); 1526 16 ł., młyn, karczma, pop (AS I 21 k. 420); 1530 16 ł., młyn. karczma, pop (AS I 21 k. 518); 1536 16 ł., młyn, karczma, pop (AS I 21 k. 565); 1552 50 gosp., karczma, młyn 1 koło, pop (AS I 21 k. 1020).

Mieszkańcy: 1424 Sandrik, Ilko, Chodor kmiecie (XI 34); 1447 Stepan, jego brat Iosip) f. Olexi (XI 2502, 2505); 1450 Onaczko (XI 2881); 1454 Culyna a. Culina kobieta (XI 3228); 1474 Onaczko (XVI 1020); 1502 Feythko Nyssyowycz Iaczko Ryczkowycz, Lohyn, Iwanko Mikvlyecz, Sandro Masch, Feythko Hawrilowycz, Marthyn, Hawrylo, Pawlykowycz, Stepan Fedorkowycz, Hylko Terreszkowycz, Thymko Federkowycz, Iwanko Szydorowycz, Malek kmiecie (XVI 2834); 1503 Feytko Nyssnovycz, Iaczko Riczkovicz, Lohyn, Ivanko Mykvlyecz, Shandro, Hawrilovicz, Marthyn, Hawrilo Pawlikovicz, Stepan Fyedorkovicz, Ilko Tereskovicz, Malek kmiecie (XVI 2881).

4. 1447 syn kniazia z Ł.1Wzmianki o synu kniazia de Lubna, a równocześnie wymienienie w następnym roku Jana Biernaszowskiego sołtysa z Ł. nasuwają podejrzenie, że wzmianki te dotyczą jakiejś wsi Lubna w słowackiej części Węgier, zwłaszcza że mowa jest dalej o „fures de Ungaria”. Z drugiej strony zobowiązanie wojewody dynowskiego do stawienia przed starostę obwinionych o napad przemawia za wsią Lubno koło Dynowa (XI 2502, 2505); 1448 Jan Bieniaszowski sołtys w Ł. (ZDM III 785); 1477 Mikołaj Bieniaszowski ręczy za zapłacenie 10 grz. Zofii, sołtysowej z Iskrzyni, intromisją w sołectwo w Ł. (XVI 3282-3284); 1486 Marcin Biernaszowski sołtys (advocatus) w Ł. (Wara 121); 1488 Jan Śreniawa z Wary zastawia kmieci w Warze Marcinowi Biernaszowskiemu [sołtysowi] dziedzicznemu w Ł. (XVI 1904); 1489 Jan Denowski zastawia Marcinowi Biernaszowskiemu, sołtysowi z Ł., za pożyczone 85 zł 6 kmieci w Ł. (XVI 1945); 1498 Mikołaj Bieniaszowski z Niewistki zastawia szl. Marcinowi [Biernaszowskiemu] sołtysowi z Ł. 12 kmieci w Wesołej (XVI 2460); 1500-01 Marcin Bieniaszowski. sołtys z Ł., ręczy na 70 zł za Jadwigę Denowską. która jako zabezpieczenie daje mu intromisję w czynsz 7 grz. od poddanych we wsi Nozdrzec (XVI 2641, 2642, 2664, 2719); 1505 Marcin z synem swym Marcinem Biernaszowscy, dzierżawcy z → Nozdrzca, sołtys w Harcie właśc. sołectwa w Ł. (XVI 3044); 1508 szl. Stanisław Łodziński (Lodzynski) sołtys (advocat.) z Ł. zapisuje ż. swej Agnieszce 132 zł na połowie sołectwa w L. a na wypadek swej śmierci czyni opiekunami jej i dzieci swych Piotra Oziembłowskiego i Jana Pakoszowskiego (XVI 3631).

5. 1515, 1526, 1530. 1536 pop → p. 3; 1593 → Przedmieście Dynowskie.

7. 1467 (XVI CCCII).

1 Wzmianki o synu kniazia de Lubna, a równocześnie wymienienie w następnym roku Jana Biernaszowskiego sołtysa z Ł. nasuwają podejrzenie, że wzmianki te dotyczą jakiejś wsi Lubna w słowackiej części Węgier, zwłaszcza że mowa jest dalej o „fures de Ungaria”. Z drugiej strony zobowiązanie wojewody dynowskiego do stawienia przed starostę obwinionych o napad przemawia za wsią Lubno koło Dynowa.