ŁUBKOW

(1526 Lubkow) potok we wsi Łupków (HW 187), dziś Łupka.

1526 Mikołaj Wolski star. san. wydaje przyw. lokacyjny wsi → Łupków nad potokiem Łubków (Mater. 76, gdzie wydawca błędnie podaje; nazwę Zubków dla potoku i wsi).