ŁUBIENKA

(1570 Lubienka) potok, lewy dopływ Sanu na S od Dynowa (HW 209).

1570 rozgraniczenie między miastem Dynów Andrzeja Wapowskiego a wsią Dąbrówką [Starzeńską] Stanisława i in. braci Stadnickich prowadzone m.in. koło granicy wsi Nozdrzec na brzegu potoku Lubienka u jego ujścia do Sanu, w pobliżu drogi prowadzącej z Dynowa do Nozdrzca i drugiej z Nozdrzca do wsi Lubno (CS 317 s. 639-640).