ŁODYNKA

(a. 1537 Lodenka, Łodęnka, 1549 Lodina) potok, dopływ Strwiąża.

a. 1537 Potr Kmita wydaje przyw. na kniaźstwo wsi Dźwiniacz Dolny, położonej nad potokiem Lodenka albo Łodęnka i tegoż dopływami Zwiniacz i Tyroka (Stadnicki, O wsiach s. 251Zob. Fastnacht, Osadnictwo s. 168, gdzie mowa o roku wydania przywileju); 1541 rozgraniczenie między dobrami król. Bandrów, Ustrzyki i in. należącymi do stwa przem. a wsiami Czarna, Serednica i in. Piotra Kmity, prowadzone m.in. przez potok Lodenka, inny potok Lodina alias Wonyascza Schiczla nuncupatum (MK 163 k. 180).

1 Zob. Fastnacht, Osadnictwo s. 168, gdzie mowa o roku wydania przywileju.