ŁOBOZEW

(1489 Paschkowa Vola, 1526 Lobozew) 14 km na SE od Leska.

1. 1489 terra et distr. san. (XVI 1935); 1530 z. san. (AS I 21 k. 352).

2. 1540-41 rozgraniczenie między wsiami Czarna, Sokołowa, Daszowa, Teleśnica Fiedorowa [dziś T. Oszwarowa], Łobozew, Ustianowa i in., własnością Piotra Kmity, a wsiami Bandrów, „Strwiązik alias Ustrek” [dziś Ustrzyki Dolne] i in., należącymi do starostwa przem. oraz wsiami Hoszów i Rabe Andrzeja Tarły (MK 63 k. 166-172).

3. Własn. szlach., dobra → Sobień, Lesko. 1489 Stanisław Kmita kaszt. san. zapisuje ż. swej Katarzynie, c. Jana Amora z Tarnowa, 6000 zł węg. na połowie swych dóbr: zamek → Sobień, wsie do zamku należące Solina, Paschkowa Vola1Istnienie w dolnej części wsi Ł. przysiółka Paszkówka (mapa 1:100000) pozwala wnosić, że nazwa Paschkowa Vola dotyczyła wsi Ł, Chrewt i in. (XVI 1935); 1526 Lobozew, Czarne, utraque Sokolya, iste omnes ville domini [Petri Kmita] marsalci in libertate sedent nihil contribuunt (AS I 21 k. 415); 1530 8 dworzyszcz, młyn, pop (AS I 21 k. 352); 1536 ville iuris valachici... Lobozew 8 1/2 areae valachicae, sołtys, młyn, pop (AS I 21 k. 558); 1540 właśc. Piotr Kmita (MK 63 k. 166-172).

4. 1530 sołtys w Ł. płaci 12 gr ze swego dworzyszcza (AS I 21 k. 539); 1536 wieś prawa wołoskiego, dworzyszcza wołoskie, sołtys. → p. 3; 1541 Hryćko niegdyś kniaź w Ł. otrzymuje przywilej lokacyjny na założenie wsi Rówień na Okoliszczach [dziś Równia] na prawie wołoskim (Stadnicki, O wsiach s. 27).

5. 1530, 1536 pop. → p. 3.

1 Istnienie w dolnej części wsi Ł. przysiółka Paszkówka (mapa 1:100000) pozwala wnosić, że nazwa Paschkowa Vola dotyczyła wsi Ł.