ŁĘŻANY

(1404 Lyczany [!], 1426 Losani, Lanszani, 1427 Laszany, 1429 Lanszany, 1430 Lanczany, 1433 de Lonschan, 1439 Lanzany, 1441 versus piscinam Ląnzan, 1458 Lazany, 1482 Ląszany, 1493 Ląnszany, 1501 Lązani, 1504 Lązany) 5 km na SE od Krosna.

1. 1404 in terra et distr. san. (ZDM VI 1065); 1458 in distr. san. (XI 3448); 1467 in tetra san. (XVI 368); 1515, 1523, 1526, 1530 z. san. (ŹD XVIII s. 151; AS I 21 k. 97, 413, 349).

2. 1441 sadzawka na granicy wsi Ł. i Miejsce (ZDM II 587); 1482 rola albo obszar z 2 sadzawkami między wsiami Suchodół i Ł. (XVI 3325, 3326); 1490 kąt zw. „Iankonis” w granicach Targowisk [tj. dóbr Targowiska, ściślej Ł.] i 2 sadzawki (XVI 3435, 3444); 1493 łany, „obschari” i sadzawki położone między Suchodołem. Ł. i Krościenkiem [Wyżnym] (XVI 3529, 3530).

3. Własn. król. w zastawie. A. 1421 Wrochen zw. Jaksa de Suelliwalde, a po jego śmierci córki Katarzyna i Elżbieta (ZDM VI 1665; VII 1912, AGZ XI 215); 1427 Katarzyna i Elżbieta c. zm. Jaksy Wrochena rezygnują na rzecz Piotra Smolickiego ze swych praw do ojcowizny i macierzyzny na wsiach Targowiska i Ł. z sołectwem i kwitują go (XI 215); 1427-62 Piotr ze Smolic, Smolicki (XI wg indeksu), 1433-62 kaszt. san., 1438-42 star. san.; 1429 Piotr Smolicki ręcząc Matiaszowi ze Zboisk za Andrzeja puszkarza na 140 grz. gwarantuje zapłacenie podwójnej kwoty intromisją we wsie → Targowiska i Ł. (XI 315); 1430 tenże gwarantuje Janowi Dolińskiemu terminowy zwrot 180 grz. i 18 grz. czynszu zastawem wsi → Targowiska i Ł. (XI 378); 1439 wieś Ł. płaci 4 grz. i 44 gr czynszu (XI 1243); 1444 Piotr Smolicki zapisuje ż. swej Katarzynie 250 grz. na całej posiadłości → Targowiska i Ł. z sołectwem. Marcisz br. Piotra wyraża zgodę (XI 1805); 1448 naprawa parkanów wokół zamku san. → Targowiska (XI 2681); 1458 Piotr Smolicki kaszt. san. postanawia na wypadek swej śmierci, że wsie Targowiska i Ł. otrzymają synowie jego br. Marcisza, bracia Jan, Maciej i Andrzej (XI 3448); 1464 król pozywa 4 IV 1464 przed siebie Mikołaja, Stanisława [ss. Michała], Jana i Macieja [ss. Marcisza] wskutek skargi Marcina i Jana ss. Anny, siostry Piotra Smolickiego, o to, że zajęli gwałtem miasto → Zarszyn i wsie m.in. Targowiska i Ł., stanowiące posiadłość zm. P. Smolickiego, podzielili je między siebie i nie dopuszczają do podziału Marcina i Jana. Sprawa toczy się w sądzie z. w r. 1465 (XVI 187-189); 1467 Mikołaj „de Pobyadra alias Brzesznycza” z br. swym pozywają Mikołaja i Stanisława z Zarszyna oraz Jana i Macieja ze Wzdowa z racji prawa bliższości matki ich w sprawie dóbr miasta → Zarszyna i wsi m.in. Targowisk i Ł. (XVI 368); 1469 Jan i Maciej, bracia ze → Wzdowa, dokonują podziału dóbr: Jan starszy otrzymuje Targowiska z Ł. oraz 500 grz. (XVI 582); 1469-96 Jan z Targowisk, Targowiczsky (XVI wg indeksu); 1469 Jan z Targowisk zapisuje ż. swej Annie 300 grz. na połowie swych dóbr w Targowiskach [i zapewne w Ł.] (XVI 583); 1497-1506 Jan Targowicki z Targowisk i jego bracia ss. Jana → Targowiska; 1500 Barbara z. Skotnickiego pozywa braci swych Jana, Andrzeja i Marcina Targowickich m.in. o 30 grz. tytułem jej posagu jako ósmą cześć z dóbr własnych ojca Jasionów i zastawnych → Targowiska i Ł., oraz o 18 grz. i 3 wiard. jako ósmą część 150 grz. posagu ich matki Anny, zapisanych przez ojca na wszystkich dobrach (XVI 2590-2592); 1501 Jan, Marcin i Andrzej z Targowisk bracia niedzielni dokonują podziału dóbr, mocą którego Marcinowi i Andrzejowi przypadają → Targowiska i Ł., w tym w Ł,. kmiecie: Jan Czuryło, Grzegorz Gawron, Stanisław Brzanowycz, Adam Dyczka, Tomkowa. Lorek Pudelko, Jan Chabrek, Maciej Pudelko, Stanisław Kulyg, Mikołaj Chabrek, Stanisław Sobranyecz, Paschek, Jan Pudelko, Blaszkowa, Maciej Fredrych, Mikołaj Slabi, Iakyel Holnar, Nykyel Drobysch, Machael Grony, Jakub Glonek, Matis Cząglo oraz sadzawka pod dworem koło łaźni, następna sadzawka na końcu wsi Ł. (XVI 2792); 1503 Jan [może Marcin?] i Andrzej z Targowisk bracia dokonują podziału dóbr w → Targowiskach. Ł. i Jasionowie, mocą którego Jan posiada w Targowiskach i Ł. 13 kmieci i u czternastego 15 gr czynszu, całą robociznę. Andrzej młodszy posiada w Targowiskach i Ł. cały dwór, pozostałych kmieci. Sadzawka w Ł. po połowie, barci i lasy po połowie, zasiewy w Targowiskach i Ł. w jednej czwartej Janowi (XVI 2892); 1504 Andrzej z Targowisk wydzierżawia na 3 lata stryjowi swemu Maciejowi ze Wzdowa całe swe części dóbr w → Targowiskach i Ł., przypadłe mu z podziału (XVI 3011); 1506 Maciej ze Wzdowa pozywa Andrzeja Targowickiego z powodu niedopuszczenia do intromisji wg zapisu (XVI 3155); 1515, 1523, 1520, 1530, 1536 → Targowiska; 1539 przeniesienie Janowi Wzdowskiemu terminu przedłożenia przywilejów na wsie Ł. i Targowiska (MRPS IV 20028); 1552 12 gosp., młyn o 1 kole (AS I 21 k. 1009).

Mieszkańcy: 1425-26 Wygant, Iohannes (SPPP XI 1225, 1234, 1248); 1433 Mathias Schowronek (SPPP XI 1484); 1448 Bartko (SPPP XI 1983); 1501 → p. 3 (XVI 2792); 1509 Stanislaus Brząnovycz (SPPP XI 2642).

4. 1404 król Władysław Jagiełło zatwierdza zastaw za dług połowy wsi Targowiska i sołectwa w Ł. przez rycerza Wrochen zw. Jaksa de Suelliwalde Siestrzeńcowi Korniczowi de Wanczslavycz (ZDM VI 1665); 1427 sołectwo → p. 3 (XI 215); 1444 sołectwo → p. 3 (XI 1805); 1543 król Zygmunt pozwala Janowi Wzdowskiemu pisarzowi z. san. zastawić wieś → Targowiska i sołectwo w Ł. Zbigniewowi Sienieńskiemu (MRPS IV 1, 7152); 1544 tenże król pozwala Janowi Wzdowskiemu pisarzowi z. san. zastawić wieś → Targowiska i sołectwo w Ł. Zbigniewowi Sienieńskiemu dworzaninowi król. (MRPS IV 21337).

5. 1484 król Kazimierz nadaje prawo prezenty na kościół Ląszany Jakubowi de Dambno kaszt. krak. (MRPS I 1713).