MILCZA

(1478 Vola, 1518 potok Milcza) 5 km na N od Rymanowa.

Własn. król.: 1478 wśród mieszkańców wsi → Besko wymieniony Hrycz de Vola (XVI 1314); 1518 usypany kopiec graniczny narożny nad potokiem Milcze, oddzielający wsie Wróblik Szlachecki (Targowcze) Ladzin i Besko, obok którego są pola-łazy należące do mieszkańców Leska (XIX 3117-3119) [dziś jest punkt, gdzie schodzą się granice wsi Wróblik Szlachecki, Ladzin i Milcza]; 1552 wśród mieszkańców Leska wymienieni 4 isti quatuor supra in Volia residentes (AS I 21 k. 1002).