MIĘDZYBRODZIE

(1439 Medzibrodze, Meczibrocze, 1442 Myedzybrodze, 1472 Myedzibrodz, 1504 Myedzybrodzye, 1506 Myadzybrodzye) 4 km na N od Sanoka.

1. 1515 z. san. (ZD XVIII s. 146); 1523, 1526, 1530 z. san. (AS I 21 k. 96, 412, 347).

3. Własn. król., wieś podległa wójtowi san. 1439 Hrin s. Nyesczora z M. pozywa p. Wilama [z Grabownicy] (XI 1175, 1184); 1442 Truchan s. Fieda i Stepan wojewoda z M. oraz inni z Czerteża, Trepczy i Dąbrówki winni przysięgać w sprawie Wasylowej i Deszka z Dąbrówki (XI 1553, 1556); Semon Soczewczicz z M. oraz inni z Dobrej, Tyrawy, Hłomczy, Ulucza i Łodziny, świadkowie Wasyla z Dobrej obwinionego przez Iwana Huhna (XI 1562); 1445 Mal z Hłomczy oskarżony o skoszenie łąki powołuje świadków „starczi” z kilku wsi, w tym z M., że łąka jest jego (XI 2077); 1448 wieś M. winna naprawić 7 łokci parkanów wokół zamku san., co wskazuje na 7 łanów we wsi (XI 2681); 1464 Wasyl kmieć z M. poddany Jana podczaszego i wójta san. obwiniony o zabójstwo przez kmiecia ze Srogowa (XVI 172); 1472 Iwan z M. poddany Jana, podczaszego i wójta san., obwiniony przez Hnata z Huzeli o konia, uniewinniony, gdyż Nysz z Tyrawy Solnej stwierdza kupienie konia od niego (XVI 882); 1473 Iwan. Matwiej i ...ko z M. oraz mieszkańcy Odrzechowej i Sanoka ręczą za krewnych Agnieszki, ż. Pawła Kota odźwiernego zamku san., obwinionych o groźby wobec ur. Jana Bala (XVI 930-932); 1503 wieś M. skazana na karę 14 grz. za niezapłacenie podatku 8 gr z łanu (XVI 2955); 1504 Jakub Pieniążek z Witowic, wojski i wójt san., gwarantuje Janowi Zieleńskiemu terminową zapłatę 90 zł w półgroszkach i 10 zł węg. intromisją w folwark wójtowski w → Sanoku z wsiami M., Zabłotce i Dąbrówka [dziś D. Ruska], robociznę z tych wsi zobowiązanych pracować na folwarku, z pocztą (honoracionibus) i rybołówstem na rz. San (XVI 3016); tenże gwarantuje ur. Wojciechowi Kościeckiemu (Coszczeczski) terminową zapłatę 100 grz. intromisją w folwark wójtowski w → Sanoku z wsiami M., Zabłotce i Dąbrówka (XVI 3042); 1506 tenże jak wyżej (XVI 3154); 1507 tenże gwarantuje szl. Mikołajowi Niezackiemu z Niezacic terminowy zwrot długu 200 zł intromisją w dwór wójtowski w → Sanoku z wsiami M., Zabłotce, Dąbrówka, z młynem w Trepczy, prawem rybołówstwa na rz. San, pocztami na Boże Narodzenie i Wielkanoc według starego zwyczaju (XVI 3626); 1508 Jakub Pieniążek płaci z dochodów m.in. wsi M. (ŹD XVIII s. 117); 1515 5 ł., pop (ŹD XVIII s. 146); 1523 Ivan, Waszyl po 1/2 ł., Baranko, Maxim po 3 ćwierci, Andrzey 1/2 ł., Ivan Szoczewka 3 ćw., Fyedor, Waszyl po 1/2 ł., Racz, Waszyl po 1 ł., Stepan, pop po 3 ćw. Razem 8 ł. i 1 ćw. Płacą z całej wsi z popem czynsz 1 grz. 26 gr, nadto „baythko” 30 gr i zająca na Boże Narodzenie (AS I 21 k. 217-218); stacje 7 wiard. 3 gr 6 den., podymne 10 gr (AS I 21 k. 95, 90); 1526 5 ł., pop (AS I 21 k. 412); 1530 6 1/2, 3/8 ł., pop (AS I 21 k. 347); 1536 5 3/4 ł., pop (AS I 21 k. 559); 1552 12 gosp., pop (AS I 21 k. 1001).

Mieszkańcy: 1439 Hrin f. Nyesczor (XI 1175); 1442 Truchan f. Fyedonis, Stepan woyewoda (XI 1553); Semon Soczewczicz (XI 1562); 1464 Vassyl kmieć (XVI 172); 1472 Ivan (XVI 882); 1473 Yvan, Mathyei et ...ko (XVI 932); 1523 → wyżej.

4. 1442 „Stepan woyewoda de M.” (XI 1553); 1464, 1472, 1504, 1506, 1507 wieś M. podlega wójtowi san. → p. 3.

5. 1515, 1523, 1526, 1530, 1536 pop → p. 3.

8. Fragmenty naczyń wczesno- i późnośredn. (Parczewski, Źródła I s. 189-190).