MCHAWKA

(1511 Mchawka) potok, lewy dopływ Hoczewki, płynący przez wieś Mchawę (HW 183).

1511 rozgraniczenie między wsiami Mchawa Piotra Odnowskiego a Stężnica Mikołaja Bala, prowadzone od rz. Hoczewki na W grzbietem góry „Krzywenyska alias Rosdzalim” pozostawia na lewo potok Czerni, a na prawo potok Mchawka z jego wierzchowinami, płynący w kierunku wsi Mchawy (XIX 3113 s. 671).