MĄTNY

(1493 Mąthyna, 1520 Maior Mąthny) potok, prawy dopływ Pielnicy (HW 240), uchodzi we wsi Nadolany.

1479 w dobrach Nowotaniec istnieje osada zw. Vola dicta Mąthną (XVI 1356); 1480 w dobrach Nowotaniec wieś Manthna, Mąthne, zapewne od nazwy potoku, późniejsza Jaworowa Wola (XVI 1410, 1417, 1524, 1928); 1493 Mikołaj Bal z Nowotańca wydaje przyw. lokacyjny wsi Trębowla [dziś → Wola Sękowa] nad potokiem Mąthyna (Dod. GL 1854 nr 1); 1520 Adam Wzdowski dz. Nowotańca wydaje przyw. lokacyjny wsi Woli Jaworowej nad potokiem zw. Maior Mąthny (Dod. GL 1852 nr 33).