BOKSZYN

(1415 Bochssin, Boxin) osada zag. kolo Przytocznicy.

1415 Mik. z Kępna z s. Pietraszem zawarli ugodę w sprawie przyłączenia m.in. B. do erygowanej przez siebie par. Doruchów, której plebanowi kmiecie z B. mają płacić meszne i inne opłaty. Pleban ich dawnej par. Mikorzyn będzie brał po 6 gr z łanu (VO 47-48); 1595 miejsce B. koło strugi płynącej od Przytocznicy (PW 2, 147).