BOBROWNIKI

(1357 Bobrowniky) 15 km na W od Pajęczna.

1. 1357 terra Viel. (Wp 1354); 1511 pow. wiel. (ŹD 210); 1520 par. Działoszyn (Ł 1, 533).

3. 1511 – 5 ł.; 1518 – 4 ł.; 1552 – 6 kmieci król., 2 kmieci abpa, 1 kmieć sołt. i młyn sołt.; 1553 cz. król. miała 4 ł. (ŹD 210, 299); 1564 B. nad Wartą na piasku do starostwa wiel., 6 kmieci dawało z ról i barci po 4 rączki miodu. Sołtys płacił wiecznego 1 fl. 18 gr, młyn na Warcie nowy (MKL 176).

4. 1357 król stwierdził, że 2 ł. w jego wsi B. należą do kap. gnieźn. (Wp 1354); 1382 Władysław Opol. nadał kl. w Częstochowie m.in. dzies. w miodzie z B. (DP 13); 1511 kmiecie abpa: S. Krzak i J. Drab1Dzisiaj istnieje niedaleko wieś Draby dawali po donicy miodu z łanu (VG 379); 1520 prep. wiel. brał po rączce miodu, pleban w Działoszynie kolędę (Ł 1, 533; 2, 95).

7. 1382-1556 D 3, 121; DH 3, 420; VG 375; MS 4, 15207; MK 87, 407-413.

1 Dzisiaj istnieje niedaleko wieś Draby.