BISKUPICE ZABARYCZNE

(1342 Byskupicze, Byskupice quod Kothlovo dicitur, Byskupycze Zabaryczne) 15 km na N od Ostrzeszowa.

1. 1357 terra Kal. (Wp 1354); 1420 dystr. ostrz., par. Kotłów (AC 1, 1569).

2. 1511 granice z Ołobokiem, Strzyżeniem, Kotłowem i Kaliszkowicami (VG 418); 1518, 1553 – 9 ł. (ŹD 213, 306).

3. 1441 – 17 ł. (RO 223); 1511 – 16 ł. w tym 1 ł. opust., 2 ł. sołt., dawniej były 3 ł. sołt., karczma płaciła 1 1/2 grz., obecnie opust. Łan opust. z łąką sprzedano kmieciom za 44 gr. Od kmieci czynsz po 3 wiard. i 6 gr (VG 418).; 1518, 1553-91. (ŹD 213, 306).

4. 1342, 1357, 1441 n. abpstwa (VG 417; Wp 1354; RO 223); 1420 abp zamienił B. na Ostrów k. Godziszów w pow. kal. zatrzymując dla siebie dzies. po 12 gr z łanu z wyjątkiem 2 ł. kmiec., z których dawano dzies. plebanowi w Kotłowie (AC 1, 1560).

5. 1342 Andrzej Dobiesławic sprzedał za 6 grz. Beniszowi i jego br. Adamowi sołectwo w B. z pr. średz., 3 ł., ogrodami, karczmą, jatką i trzecim denarem. Osadnicy mają dawać po donicy miodu lub po 8 szk. (VG 417).

8. Grodzisko stożkowate (Hens. 1, 43).