BIAŁAŁĘKA

(1463 Byalalanka, Bialeleka) osada zag. na S od Jutrkowa.

1463 Jan Kępiński objął B., Stary Wieruszów, Mirków, Świbę i Jutrków Pusty (GO 2, 48, → Wieruszów, także Ros. 186); 1468 tenże spłacił z tych dóbr Alberta Zarembkę (GO 2, 87, 88); 1471 Wierzbięta zapisał 500 grz. na B. (GO 2, 129); 1502 Andrzej z Wieruszowa zapisał żonie 1200 fl., m.in. na B. (MS 3, 89); 1563 wsp. Jutrków, Dobrygość oraz B. opustoszała; 1722-31 wymienione B., Świba i Jutrków (K 2, 21; 4, 21).