BERTOŁDÓW

(a. 1370, 1386 Bertoldisdorff, Burtuldorff, Biertholhow) początkowo wieś, od XVI w. przedmieście Ostrzeszowa, zwane w XIX w. Przedmieściem ś. Mikołaja.

1333-70 na polecenie króla założył B. sołtys Bertold (Per. 162); 1370-82 Ludwik Węg. połączył wieś B. z Ostrzeszowem1A. Warschauer, Die städtischen Archive in der Provinz Posen. Poznań 1898, s. 228; 1386, 1402 czynsz z pól B. dla m. Ostrzeszowa (Wp 1852; MK 80, 197); a. 1552 przedmieście (MK 80, 198); zob. Ros. 162-163.

1 A. Warschauer, Die städtischen Archive in der Provinz Posen. Poznań 1898, s. 228.