BĘBNÓW

(1391 Bambnow, Babnow, Bembnow) 18 km na NE od Wielunia.

1. 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. Osjaków (Ł 2, 133).

2. 1540 ustalono granice między B. a Niechmirowem i Rychłocicami (BC 3347, 218).

3. 1511 – 1 1/2 ł.; 1518 – 3 ł.; 1552 – 10 kmieci; 1553 – 1 1/2 ł. (ŹD 211, 289).

4. 1391 wraz z Konopnicą (ZS 1, 27), a od 1413 z Szynkielowem (Frag.) do Konopnickich (→ Konopnica i Szynkielów); 1462 Jan z Konopnicy zastawił 1 ł. os. i 1 ł. opust. w B. za 19 grz. (GW 1, 83); 1520 dzies. snop. z całej wsi 1 1/2 grz. kanonikom wiel., plebanowi w Osjakowie meszne z łanów os., byli zagr. i chał. (Ł 2, 100, 133).

5. 1415 sołtys (BJ 8032).