BIENIEC

(a. 1444, 1458 Benecz, Byrnyecz, Byenyecz) 12 km na SE od Wielunia.

1. 1486 distr. Vyel. (MS 1, 1828); 1520 par. Pątnów (Ł 2, 129).

3. 1464 – 2 ł. sołt. (GW 1, 131); 1511 – 5 ł.; 1518 – 7 ł; 1522 – 11 kmieci z 1 karcz., 2 mł. i 1 ł. sołt.; 1553 – 5 ł. kmiec. i 1 ł. sołt. (ŹD 212, 294); 1564 kmiecie dawali 10 ćw. owsa oraz powinni raz w roku dowieźć 1 furę drzewa do zamku wiel. (MKL 182).

4. 1486 Jakub Starzechowski otrzymał pozwolenie wykupienia B. z rąk Wikt. z Mierzyc (MS 1, 1828); 1489 król potwierdził mu 200 grz. zapisane na B. przez Władysława Warn., więc a. 1444 (MS 1, 2039); 1525 Kroczewskiemu z Konopnicy zezwolono wykupić B. od Starzechowskich (MS 4, 14128); 1552 w dożywotniej dzierż. Konopnickich (ŹD 294); 1564 Konopniccy wykazali się zastawem 200 grz. (BC 1725, 343); 1520 kanonikom wiel. dzies. z łanów os. po 1 wiard. oraz ćw. żyta i owsa, a dzies. snop. z łanów opust., plebanowi w Pątnowie tylko meszne, byli zagr. i chał. (Ł 2, 100, 129).

5. 1461 sołtys Jan zastawił za 5 grz. łąkę, czyli moczary na Kłodziu (GW 1, 76); 1465 4 dzieci sołtysa Stan. Cholewy sprzedało opatrz. Janowi, sołtysowi w B., za 40 grz. połowę sołectwa tamże z narożnikami Kłodzie i Grodzisko (GW 1, 131).

6. 1458 sprawa prac. Jadwigi z B. (GW 1, 20).

7. 1547-50 MS 4, 22636; 5, 873.

 

Biertholthow → Bertołdów