BOBROWNIKI

(1238 Bobrownik, Bobrowniczi, Bobrownyky) 15 km na E od Ostrzeszowa.

1. 1441 territ. Ostrz. (RO 223, 224); 1518 pow. ostrz. (ŹD 213); 1634 par. Doruchów (VO 53).

3. 1305 bpowi wrocł. dzies. wiard. z 30 ł. (LFV 71); 1441 – 11 ł. (RO 224); 1518 – 8 ł.; 1553 – 5 ł. (ŹD 213, 306).

4. 1238 własn. książęca (Wp 214, zob. Ros. 129); a. 1266 dzies. bpowi wrocł. (LFV 72); 1360 rzekomo bpa wrocł. (Wp 1432)1O przynależności wsi wymienionych w przywileju z 1360 r. zob. Ros. 160-161; 1365 król nadał Wierzbięcie z Kępna (zob.) m.in. B.2W. Kokociński, J. Kurzawa, Z dziejów Kępna. Poznań 1960, s. 12, 185; 1481 właśc. Jan Mruk (GO 2, 210); 1500 sprzedał 1/2 B. Janowi plebanowi ostrz, za 300 grz. (GO 3, 15); 1651 pleban w Doruchowie dostawał z łanu po 20 gr oraz 6 fl. na podstawie starej umowy (VB 162).

6. 1445 karczma (GO 1, 147); 1651 kościół ś. Bartłomieja, filia par. Doruchów, erygowanej w 1415 r., patr. król. (VB 162), a więc kościół istniał przed przejściem B. w ręce szl.

7. 1428-1511 GO 1, 25; ZO 1, 29; MS 4, 9650, 9851.

8. Grodzisko stożkowate (Hens. 1, 69).

1 O przynależności wsi wymienionych w przywileju z 1360 r. zob. Ros. 160-161.

2 W. Kokociński, J. Kurzawa, Z dziejów Kępna. Poznań 1960, s. 12, 185.