KOPYDŁÓW

(1395 Nabwisdorf, Copla, 1409 Kopidlow) 6 km na W do Wielunia.

1395 Mik. Struś nadał wieś N. aug. wiel. z warunkiem odprawiania mszy (AGd 1943); 1401 Miczko Rogalicki sprzedał rajcom wiel. za 4 grz. i 3 wiard. cz. posiadłości Copla w dystr. wiel., którą ciż rajcy trzymali już w zastawie od jego o. Andrzeja (H 15); 1409 Wichna z Raczyna sprzedała ojcowiznę w K. rajcom wiel. za 30 grz. (ZR 98); 1421 Wierzbięta Struś z Raczyna zatwierdził nadanie łąk i lasów z r. 1395 augustianom wiel.1Dokument z 1421 r. wskazuje, że przedmiotem nadania były tylko lasy i łąki w Kopydłowie (AGd 1943); 1431 w sporze pomiędzy Januszem Spiglem, Janem Stroska z Łagiewnik, Maciejem i Mikołajem Rogalińskimi z Raczyna a mieszczanami wiel. przyznano ostatnim 1/6 K. (ZR 122); 1459 Andrzej z Kluczborka z br. Mich. z Gorzowa sprzedali młyn w K. za 15 grz. przedmieszczanom wiel. (GW 1, 34); 1464, 1557, 1563 wzmianki (Ros. 170); 1615 ustalono granice między Raczynem, Kopydłowem Raczyńskim i Kopydłowem Mniszym (PW 3-4, 45, 47).

1 Dokument z 1421 r. wskazuje, że przedmiotem nadania były tylko lasy i łąki w Kopydłowie.